Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Big in Japan

SKAGEN Focus har i dag ca. 16 % av fondets aktiva plassert i det japanske aksjemarkedet. I løpet av det siste året har forvalterne gradvis økt eksponeringen mot undervurderte verdilommer i det japanske markedet.

Bank of Japan (BoJ) reviderte nylig sine retningslinjer for rentekurven, noe som skapte bekymring i finansmarkedene. Bank of Japan lar nå 10-årsrentene på japanske statsobligasjoner svinge med opptil 0,50pp (opp fra 0,25pp tidligere). Dette kan ha en umiddelbar innvirkning på å "rette ut" den japanske rentekurven. Denne beslutningen ble tatt uken før jul, en tid da likviditeten i finansmarkedene er lav.

Det store spørsmålet nå er om dette er starten på en trend, der Japan legger nullrentepolitikk og kontroll over rentekurven bak seg. Det vil bli et lederskifte i Bank of Japan neste april og det er grunn til å tro at den nye ledelsen vil gjennomføre ytterligere endringer i samme retning. Japan er et av verdens mest gjeldsatte land i forhold til BNP, så endringer vil sannsynligvis skje gradvis.

Det vil være naturlig å gå gjennom styringsrenten, noe som vil ha en svært positiv effekt på japanske bankers rentemargin, som har vært fallende gjennom flere tiår med nullrentepolitikk. Samtidig handler store deler av banksektoren til svært lave verdsettelsesmultipler, og i noen tilfeller ekstreme rabatter til bokførte verdier.

Det verdidrevne og kontrære aksjefondet SKAGEN Focus har i en tid nå eid ikke mindre enn to regionale japanske banker, Shiga Bank og Keiyo Bank. Forvalterne Jonas Edholm og David Harris har også investert i Japan Post Holdings, som igjen har en stor eierandel i Japan Post Bank og Japan Post Insurance, som alle potensielt drar nytte av hendelsene den siste uken. Ifølge forvalterne omsettes disse aksjene med svært store rabatter opp mot virkelig verdi. Den siste utviklingen har også ført til en styrking av den japanske valutaen, noe som har en positiv effekt på SKAGEN Focus.

Les siste månedsrapport for SKAGEN Focus her.

Børs

Løft for SKAGEN m2

Norske Self Storage Group er en av de største postene i eiendomsfondet SKAGEN m2. Nå er det kommet ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Vil aksjene fortsette å stige?

Hvilke aksjer blir vinnerne og taperne når året 2023 etter hvert er slutt? Investeringsdirektør ...

CIO-oppdatering: Smalt grunnlag i høyere terreng

Markedets sterke første halvårsprestasjon medfører uunngåelig høyere risiko, spesielt gitt dens ...

Andre kvartal: Aksjemarkedene steg tross pessimisme

Kunstig intelligens og store teknologiselskaper bidro til at markedene steg i andre kvartal, tross ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up