Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Big in Japan

SKAGEN Focus har i dag ca. 16 % av fondets aktiva plassert i det japanske aksjemarkedet. I løpet av det siste året har forvalterne gradvis økt eksponeringen mot undervurderte verdilommer i det japanske markedet.

Bank of Japan (BoJ) reviderte nylig sine retningslinjer for rentekurven, noe som skapte bekymring i finansmarkedene. Bank of Japan lar nå 10-årsrentene på japanske statsobligasjoner svinge med opptil 0,50pp (opp fra 0,25pp tidligere). Dette kan ha en umiddelbar innvirkning på å "rette ut" den japanske rentekurven. Denne beslutningen ble tatt uken før jul, en tid da likviditeten i finansmarkedene er lav.

Det store spørsmålet nå er om dette er starten på en trend, der Japan legger nullrentepolitikk og kontroll over rentekurven bak seg. Det vil bli et lederskifte i Bank of Japan neste april og det er grunn til å tro at den nye ledelsen vil gjennomføre ytterligere endringer i samme retning. Japan er et av verdens mest gjeldsatte land i forhold til BNP, så endringer vil sannsynligvis skje gradvis.

Det vil være naturlig å gå gjennom styringsrenten, noe som vil ha en svært positiv effekt på japanske bankers rentemargin, som har vært fallende gjennom flere tiår med nullrentepolitikk. Samtidig handler store deler av banksektoren til svært lave verdsettelsesmultipler, og i noen tilfeller ekstreme rabatter til bokførte verdier.

Det verdidrevne og kontrære aksjefondet SKAGEN Focus har i en tid nå eid ikke mindre enn to regionale japanske banker, Shiga Bank og Keiyo Bank. Forvalterne Jonas Edholm og David Harris har også investert i Japan Post Holdings, som igjen har en stor eierandel i Japan Post Bank og Japan Post Insurance, som alle potensielt drar nytte av hendelsene den siste uken. Ifølge forvalterne omsettes disse aksjene med svært store rabatter opp mot virkelig verdi. Den siste utviklingen har også ført til en styrking av den japanske valutaen, noe som har en positiv effekt på SKAGEN Focus.

Les siste månedsrapport for SKAGEN Focus her.

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up