Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer

18. januar 2019

Storebrand Asset Management Group, der SKAGEN, Delphi og SPP inngår, er en betydelig investor, og skal bruke sin innflytelse for å påvirke selskaper til å drive mer bærekraftig. Fra 1.januar 2019 fikk Storebrandkonsernet en felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer. Alle konsernets kunder skal være trygge på at deres midler er investert i tråd med konsernets krav til bærekraftige investeringer, både når det gjelder ekskluderinger og aktivt eierskap.

Den reviderte konsernpolicyen kombinerer styrker fra både Storebrand og SKAGEN. Storebrand har over 20 års erfaring med bærekraftanalyse, integrering og eksklusjon av selskaper i investeringsporteføljen. SKAGEN har på sin side lang og god erfaring med aktivt eierskap gjennom stemmeavgivning på generalforsamlinger og direkte dialog med ledelse og styre.

Den viktigste endringen ved å implementere en felles bærekraftpolicy, er at vi styrker vårt arbeid innen aktivt eierskap ytterligere. Ved å kombinere Storebrand og SKAGEN sine styrker innen bærekraftig investeringer og aktivt eierskap, oppnår konsernet tilgang til et større antall bærekraftspesialister og styrker kapasiteten for å drive aktivt eierskap. Dette gir oss en sterkere stemme i dialog med selskaper i vår portefølje.

I tillegg til en liste over selskapene vi ekskluderer fra vårt investeringsunivers, har vi nå opprettet en egen observasjonsliste. Denne kommer i tillegg til «Storebrands standard for bærekraftige investeringer», Storebrandstandarden, som beskriver våre kriterier for å utelukke selskaper fra våre investeringer.

Det viktigste med observasjonslisten er at vi beholder eksisterende eierandeler mens vi jobber aktivt for å oppnå en reell endring hos selskapene. Det er kjøpsrestriksjoner på selskapene på denne listen, og involverte porteføljeforvaltere og vårt bærekraftteam vil legge økt press på selskapene for å oppnå konkret forbedring.

Storebrand Asset Management Group mener at de selskapene som implementerer bærekraft i sin forretningsstrategi er de økonomiske vinnerne på lang sikt – og de beste selskapene å investere i. Vi tror at investeringer i selskaper som kan gi den beste risikojusterte avkastningen for kundene uten å ødelegge fremtiden for kommende generasjoner.

Les mer om vår nye bærekraftpolicy her 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up