Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Større fleksibilitet med aksjesparekonto

Fra januar 2019 er reglene for aksjesparekonto blitt ytterligere forenklet. Nå får du enda større fleksibilitet med aksjesparekonto enn tidligere. Og husk – du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv vil.

Du kan:

  • Overføre mellom dine egne aksjesparekontoer
  • Gi en aksjesparekonto som gave eller arv
  • Overføre en aksjesparekonto ved skilsmisse

Dette er reglene

Overføre mellom egne aksjesparekontoer

Du kan overføre deler av beholdningen på en aksjesparekonto du har til en annen av dine aksjesparekontoer uten beskatning. Dette gjelder både om kontoene er hos samme eller ulike tilbydere.

Overføre aksjesparekonto som gave

Du kan gi en hel aksjesparekonto (kan ikke deles opp) som en gave, uten beskatning. Den som mottar gaven mottar også alle skatteforpliktelser.

Overføre aksjesparekonto som arv

Om du vil gi en aksjesparekonto som forskudd på arv, gjelder reglene for gave. Du kan ikke dele opp kontoen, og mottaker overtar skatteforpliktelsene.

Etter dødsfall kan man dele opp aksjesparekontoen på flere arvinger, uten beskatning.

Overføre aksjesparekonto ved skilsmisse

Hele eller deler av en aksjesparekonto kan overføres til ektefellens aksjesparekonto i forbindelse med skilsmisse – uten beskatning.

SKAGEN jobber med å løse de tekniske utfordringene ved å dele opp aksjesparekontoer – ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Start aksjesparekonto
Tidsfristen for å flytte skattefritt til aksjesparekonto er 31. desember 2019.
Flytt i dag arrow_right_alt
Aksjesparekonto

Hvordan fungerer en aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en gunstig kontotype for deg som sparer i aksjefond, uansett om du sparer mye ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjesparekonto

Aksjesparekonto til barn

Spar langsiktig til barna i aksjefond på en aksjesparekonto – det lønner seg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up