Hopp til hovedinnholdet
2 min lesing

Større fleksibilitet med aksjesparekonto

Fra januar 2019 er reglene for aksjesparekonto blitt ytterligere forenklet. Nå får du enda større fleksibilitet med aksjesparekonto enn tidligere. Og husk – du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv vil.

Du kan:

  • Overføre mellom dine egne aksjesparekontoer
  • Gi en aksjesparekonto som gave eller arv
  • Overføre en aksjesparekonto ved skilsmisse

Dette er reglene

Overføre mellom egne aksjesparekontoer

Du kan overføre deler av beholdningen på en aksjesparekonto du har til en annen av dine aksjesparekontoer uten beskatning. Dette gjelder både om kontoene er hos samme eller ulike tilbydere.

Overføre aksjesparekonto som gave

Du kan gi en hel aksjesparekonto (kan ikke deles opp) som en gave, uten beskatning. Den som mottar gaven mottar også alle skatteforpliktelser.

Overføre aksjesparekonto som arv

Om du vil gi en aksjesparekonto som forskudd på arv, gjelder reglene for gave. Du kan ikke dele opp kontoen, og mottaker overtar skatteforpliktelsene.

Etter dødsfall kan man dele opp aksjesparekontoen på flere arvinger, uten beskatning.

Overføre aksjesparekonto ved skilsmisse

Hele eller deler av en aksjesparekonto kan overføres til ektefellens aksjesparekonto i forbindelse med skilsmisse – uten beskatning.

SKAGEN jobber med å løse de tekniske utfordringene ved å dele opp aksjesparekontoer – ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.