Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Hvordan fungerer en aksjesparekonto?

Tanken bak aksjesparekonto er at du som privatsparer skal få lignende fordeler som profesjonelle investorer med egne investeringsselskap.

Fordeler med aksjesparekonto i forhold til vanlige kontoer for aksjefond:

  • Du utsetter skatten på gevinsten din til du tar ut selve gevinsten fra aksjesparekontoen
  • Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt umiddelbart
  • Frem til 31.12 2019 er flytting av aksjefond til aksjesparekonto skattefritt – etter dette vil du måtte betale skatt på gevinst når du flytter.

Tanken med en aksjesparekonto er at det skal gi deg som sparer i aksjer og aksjefond en større fleksibilitet, og slippe å bli «låst» til fond som du ikke er fornøyd med. Tidligere følte enkelte kunder at de ikke kunne bytte fond, fordi de da ville få en stor gevinstskatt. Har du satt aksjefondene dine på en aksjesparekonto kan du bytte fond, uten at du må betale gevinstskatt med en gang. Den betaler du først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen. Fordelen er at gevinsten forblir lengre på kontoen og du øker mulighetene for god langsiktig avkastning.

I SKAGEN er det ingen gebyrer eller administrasjonskostnader knyttet til aksjesparekontoen – du betaler kun forvaltningshonorar til fondene du er investert i.

Du kan gi bort en aksjesparekonto dersom du gjør det med såkalt skattemessig kontinuitet. Det er ikke lov å dele opp en aksjesparekonto og gi bort til flere, du må gi bort hele kontoen til en person. Unntakene er ved arv og skilsmisse – da kan aksjesparekontoen deles opp og fordeles mellom arvinger eller ektefeller. 

Dette kan du bruke en aksjesparekonto til:

Du kan plassere aksjefond, børsnoterte aksjer og kombinasjonsfond med minst 80 prosent aksjer.

Du kan ikke plassere:

Rentefond eller kombinasjonsfond med mindre enn 80 prosent aksjer.

Ekstern lenke

Skatteetatens beskrivelse av aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto til barn

Spar langsiktig til barna i aksjefond på en aksjesparekonto – det lønner seg. Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjesparekonto

Større fleksibilitet med aksjesparekonto

Fra 2019 er aksjesparekonto blitt enda mer fleksibelt. Du kan gi bort en aksjesparekonto som gave, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up