Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

De beste fondene våre siste halvår

Ingen er i tvil om at 2020 har vært et spesielt år, både for verden og ikke minst for aksjemarkedene. De færreste hadde trodd at innhentingen fra krisestemningen i mars skulle skje så fort og være så sterk. Det er ingen garantier for at det ikke vil komme nye utfordringer fremover som kan påvirke avkastningen negativt, med valg i USA, Brexit og en vaksine som tidligst vil rulles ut i stor skala neste år.

Tosifret avkastning

Nær alle SKAGENs aksjefond har levert tosifret avkastning i perioden 1. april til 30 september. Og mest fremtredende er SKAGEN Focus. I denne perioden har fondet gitt hele 37 prosent avkastning til andelseierne. Til sammenligning har referanseindeksen levert 22 prosent. I løpet av denne korte perioden har fondet satt kursrekorder flere ganger.

- Etter korreksjonen i mars klarte vi å øke beholdningen i kjerneselskapene i porteføljen til veldig attraktive priser. Innhentingen siden mars har vært bortimot rett opp og betydelig kraftigere enn vi og de fleste hadde forventet, sier porteføljeforvalter Jonas Edholm i SKAGEN Focus i den siste markedsoppdateringen (se video).

SKAGEN Focus er vårt konsentrerte globalfond som i stor grad investerer i små- og mellomstore selskaper. Fondet hadde en treg start på året så avkastning hittil i år er 0,2 prosent mot indeksen 9,2. Siste fem år er gjennomsnittlig årlig avkastning 8,1 prosent for SKAGEN Focus, og 12,7 for referanseindeksen.

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki er vårt andre fond som virkelig har fått vind i seilene dette halvåret. Fondet har slått sin referanseindeks med 1,2 prosentpoeng siste seks måneder og har gitt 23 prosent avkastning til andelseierne. Vekstmarkedene slet i motbakke i starten av året og SKAGEN Kon-Tiki har derfor en avkastning hittil i år på 2,2 prosent mot indeksen 6,3.

- Vekstmarkedene leverte bedre avkastning enn de utviklede markedene i tredje kvartal. Dette skjer ofte når amerikansk dollar svekker seg. SKAGEN Kon-Tiki fortsetter den gode utviklingen vi har hatt siden første kvartal. Ser vi fremover mot årets siste kvartal tror vi at vi kan få en overraskelse eller to. Derfor har vi en balansert portefølje med tilstrekkelig beskyttelse på nedsiden, skriver porteføljeforvalter Fredrik Bjelland i kvartalsrapporten til SKAGEN Kon-Tiki.

For SKAGEN Kon-Tiki er gjennomsnittlig årlig avkastning 7 prosent siste fem år og 11,2 prosent for referanseindeksen.

Både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst har hatt kraftig vekst siden april. Begge fond har hatt over 19 prosent avkastning, selv om begge ligger bak sine referanseindekser i perioden (hhv 2,5 og 7,5 prosentpoeng).

SKAGEN Global ligger foran referanseindeksen siste 5 år med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13 prosent mot 12,7 for indeksen. SKAGEN Vekst har oppnådd 7,8 prosent gjennomsnittlig siste fem år, mens indeksen har gått 12 prosent.

Seks måneder er for kort tid til å vurdere et fonds prestasjoner over tid. Eksemplene over er for å illustrere aksjemarkedets evne til å se forbi nyhetsoverskriftene. Samtidig har ikke alle sektorer hatt en like god utvikling.

Motbakke for eiendom

De fleste har fått med seg at store amerikanske teknologiselskaper er blant børsvinnerne etter at koronapandemien brøt ut. I den motsatte enden av skalaen finner vi selskaper som er tilknyttet reiseliv, og også eiendomssektoren har hatt det vanskelig. SKAGEN m2, som investerer i børsnoterte eiendomsselskaper, har fått merke denne utviklingen. I de siste seks månedene har fondet gitt 5,8 prosent avkastning, mot referanseindeksens 9,2. Det er når vi ser utviklingen hittil i år at motvinden i sektoren kommer til syne: -11 prosent for SKAGEN m2 og -9 prosent for indeksen. Gjennomsnittlig årlig avkastning for SKAGEN m2 siste fem år er 9,2 prosent, mens indeksen har oppnådd 4,6 prosent i samme periode.

- Eiendomsmarkedet er i utvikling med endrede forbruksvaner, rask teknologiutvikling og minkende behov for fysiske kontorer. Uansett hvor disse trendene fører oss, er det viktigere enn noen gang å være selektiv i forhold til hvilke selskaper vi investerer i, skriver forvalter Michael Gobitschek i kvartalsrapporten til SKAGEN m2.

- Det har vært en svært spennende periode, med en raskere innhenting enn mange kanskje trodde ved inngangen til pandemien. En interessant observasjon er at det ikke bare er store amerikanske teknologiselskaper som har gjort det bra. Eksempelet fra SKAGEN Focus viser at det er fullt mulig å finne gode investeringer innen det vi kaller verdiselskaper, sier investeringsdirektør Alexandra Morris.

Alle tall i denne artikkelen er oppgitt per 30. september.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up