Hopp til hovedinnholdet

Flytt aksjesparekonto til SKAGEN

Flytt aksjesparekonto til SKAGEN og få full oversikt over sparingen din. 

Flytt til SKAGEN

Flytter du aksjefondene dine til en aksjesparekonto i SKAGEN får du et av markedets største fondsutvalg og aksjefond anbefalt av SKAGEN - helt uten kontokostnader.

Michael Ancher, pensjonister som venter på kontorets åpning, 1921. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Flytt til SKAGEN

Flytter du aksjefondene dine til en aksjesparekonto i SKAGEN får du et av markedets største fondsutvalg og aksjefond anbefalt av SKAGEN - helt uten kontokostnader.

Michael Ancher, pensjonister som venter på kontorets åpning, 1921. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Flytt til SKAGEN

Flytter du aksjefondene dine til en aksjesparekonto i SKAGEN får du et av markedets største fondsutvalg og aksjefond anbefalt av SKAGEN - helt uten kontokostnader.

Michael Ancher, pensjonister som venter på kontorets åpning, 1921. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Klikk på den blå knappen "Flytt til SKAGEN" over


Bli kunde (hvis du ikke er det allerede)


Velg hvilke aksjefond du vil flytte


Lurer du på om aksjesparekonto er riktig produkt for deg?

Spør en rådgiver

Utsatt skatt for aksjefond og aksjer


Med aksjesparekonto kan du bytte fond og utsette å betale skatt på gevinst. Du kan ta ut kostprisen på andelene og la gevinsten stå på konto uten at det utløser skatt.

For privatpersoner


Privatpersoner kan flytte sine aksjefond til aksjesparekonto. Du kan kjøpe og selge uten skatt, så lenge gevinsten står på aksjesparekontoen.

Skattefri flytting


Du kan flytte aksjefondene skattefritt i en begrenset periode. Overgangsordningen er forlenget slik at du kan overføre aksjefondene dine skattefritt ut 2018.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.