Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine og Fredrik overtar ledelsen av aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki fra Knut Harald Nilsson, som har bestemt seg for å slutte i SKAGEN for å forvalte egne midler framover. 

Cathrine har vært med i forvaltningen av fondet i en årrekke etter at hun kom til SKAGEN fra Millenium Capital Partners i London i 2009. Hun har 18 års erfaring fra finansindustrien. Nå vil hun jobbe tett med Fredrik, som kom til SKAGEN i 2017 fra Norges Bank Investment Management (NBIM). Der jobbet han som forvalter, samt ledet spesielle mandater i Kina. Han har både lang og bred erfaring i forvaltning av aksjer i globale finansmarkeder.  

"Vi er veldig glad for å ha to så dyktige personer på plass for å ta over forvaltningen av SKAGEN Kon-Tiki. Kontinuitet og konsistens av fondet vil bli tatt godt hånd om av Cathrine. Fredrik har lang og bred erfaring og har allerede bidratt med nye spennende investeringer" kommenterer investeringsdirektør Alexandra Morris. 

 

SKAGEN Focus

Jonas Edholm overtar ledelsen av SKAGEN Focus fra Filip Weintraub, som slutter i SKAGEN av personlige årsaker. 

Jonas var en viktig brikke i oppbyggingen og lanseringen av aksjefondet SKAGEN Focus i 2015. Dette arbeidet ble gjort sammen med Filip. Jonas har lang og bred erfaring, og vil fortsette å jobbe med forvaltningen av fondet sammen med David Harris. De to har jobbet sammen i mer enn ti år. Det blir dermed ikke noen endringer i måten fondet forvaltes på. 

"SKAGEN Focus blir overlatt til to dyktige forvaltere, som har vært med fondet siden start. De vil fortsette det gode arbeidet og forvalte fondet til beste for andelseierne. Jonas har mer enn 15 års erfaring med aktiv, verdibasert forvaltning, samt en bred bakgrunn fra risikostyring og aktiva-allokering. Han har også tidligere ledet forvaltningen av fond," kommenterer Alexandra Morris. 

 

Innrettet for framtiden

“Det er vår plikt overfor kundene å sikre de beste forvalterne vi kan til å ta vare på deres investeringer. Således er jeg veldig glad for at vi har to så gode og høyt motiverte team av forvaltere, som utfyller hverandre både hva gjelder individuelle ferdigheter men også hva gjelder balansen mellom nye talenter og kontinuitet. Alle porteføljeforvalterne er partnere i selskapet og naturlige arvtagere fra SKAGENs erfarne investeringsteam," kommenterer Alexandra Morris.   

SKAGEN har satt i gang en prosess for å rekruttere nye analytikere som skal støtte SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus i framtiden. Inntil disse nye analytikerne er på plass vil de to fondene trekke på de ressursene som ellers finnes i porteføljeavdelingen i SKAGEN 

“Vi vil takke både Knut Harald and Filip for deres bidrag til SKAGEN over mange år, og vi ønsker dem lykke til videre,” konkluderer Alexandra Morris.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up