Hopp til hovedinnholdet

Nye kvartalsrapporter lansert

Få med deg de siste oppdateringene om fondene; fra nå av utgir vi kvartalsrapporter for hvert av våre aksje- ...

- Færre muligheter i USA

- Men vekstmarkedene ser veldig attraktive ut, sier porteføljeforvalter Knut Gezelius. Se video med ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.