Hopp til hovedinnholdet

I kvartalsrapportene kan du lese om hvilke hendelser som i størst grad har påvirket fondene i kvartalet. Porteføljeforvalterne forteller om hvilke investeringer som bidrar best og dårligst til fondenes avkastning, du får høre om endringer i porteføljene og framtidsutsikter for kommende perioder.

Rapporter for andre kvartal

SKAGEN Global (pdf)

SKAGEN Kon-Tiki (pdf)

SKAGEN Focus (pdf)

SKAGEN Vekst (pdf)

SKAGEN m2 (pdf)

SKAGEN Tellus (pdf)

SKAGEN Credit NOK (pdf)

SKAGEN Avkastning (pdf)

SKAGEN Høyrente (pdf)

SKAGEN Høyrente Institusjon (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.