Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I kvartalsrapportene kan du lese om hvilke hendelser som i størst grad har påvirket fondene i kvartalet. Porteføljeforvalterne forteller om hvilke investeringer som bidrar best og dårligst til fondenes avkastning, du får høre om endringer i porteføljene og framtidsutsikter for kommende perioder.

Rapporter for andre kvartal

SKAGEN Global (pdf)

SKAGEN Kon-Tiki (pdf)

SKAGEN Focus (pdf)

SKAGEN Vekst (pdf)

SKAGEN m2 (pdf)

SKAGEN Tellus (pdf)

SKAGEN Credit NOK (pdf)

SKAGEN Avkastning (pdf)

SKAGEN Høyrente (pdf)

SKAGEN Høyrente Institusjon (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up