Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av kvinne og barn som plukker blomster på engen
Barn og unge kvinner plukker blomster på en mark nord for Skagen. Av Michael Ancher, 1887. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN er nå fullt fokusert på å levere god risikojustert avkastning til våre direktekunder i Norge og Danmark, samt til våre profesjonelle internasjonale kunder og distributører.

Teksten fortsetter etter videoenInvesteringer

Etter et røft 2018 har 2019 vist seg langt bedre. Absoluttavkastningen er fortsatt tosifret for de fleste fondene, og de tre største fondene SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst er alle foran sine referanseindekser hittil i år, med god margin. SKAGEN Global er også foran indeks siste 12 måneder og siste tre år. I løpet av det siste året har vi tilført analysekapasitet for å støtte porteføljeforvalterteamet.

Vi har engasjert oss aktivt i porteføljeselskapene våre for å påvirke dem i mer bærekraftig retning. Fremskrittene vi har sett så langt er løfterike. Vi skal gi en grundig rapport på dette arbeidet når tiden er inne, men du kan lese mer om hvordan vi har innarbeidet bærekraft i vår investeringsprosess og utøver eierskap på aksjonærmøter her.

Vi kan forvente mer volatilitet mot slutten av markedssyklusen. I tillegg er det frykt for handelskrig, politisk risiko i Gulfen og Brexit – når den en gang kommer – som vil åpne både muligheter og risiko. Så langt så bra.

Formuesforvaltning

Nylig arrangerte SKAGEN en samling for internasjonale investeringsfirmaer. Deltakerne på samlingen var enige om at personmarkedet i finansbransjen er preget av for liten tillit og at det er vanskelig for kundene å navigere i et uoversiktlig marked.

Vi i SKAGEN fastholder at den beste veien til langsiktig finansiell sikkerhet er via investeringer i aktivt forvaltede aksjefond. Vi ønsker å posisjonere oss som en rådgiver på parti med kundene våre, en de kan stole på. Vi fortsetter å utvikle tilbudet vårt og kombinere våre egne fond med nøye utvalgte fond fra andre forvaltere. Gjentatte ganger ser vi at kundene ikke oppnår samme avkastning som fondene, ofte på grunn av dårlige beslutninger når markedene faller. Dette skal vi komme tilbake til i løpet av året.

I Norge, som i mange andre land, er det fokus på kostnader for finansielle produkter. Enkelte aktører har med brask og bram kunngjort store kostnadskutt. Det minner meg om et råd faren min ga meg: se opp for bankfolk som kommer med gaver. Faktum er at kunder må vite hva de betaler for. I SKAGEN inkluderer kostnadene full tilgang til alle våre tjenester for kundene våre. Ingen overraskelser. Vi tror på et fornuftig variabelt honorar på en tiendedel av meravkastningen. Dette skaper et godt fellesskap mellom kundene og oss. Vi gjør det bare bra når kundene gjør det bra – det var 2018 et godt bevis på.

Internasjonal distribusjon

For de av oss som distribuerer produktene våre til profesjonelle investorer utenom Skandinavia – og SKAGEN er nærmest den eneste norske forvalteren som gjør dette – er det ingen tvil om at fjoråret var krevende. Store pensjonskasser foretrekker fortsatt passive fond når de vil dra ned risiko og nye pensjonsforvaltere sliter med kostnadene for aktiv forvaltning.

Selv om utviklingen har vært negativ har vi sett god tilstrømming fra investorer i både Island og Belgia, og vi ser økt interesse fra investorer som ønsker tilgang til SKAGENs pragmatiske og sunn fornuft-utøvelse av vår verdibaserte investeringsfilosofi.

Det blir stadig mer klart at vekst krever både et differensiert tilbud og tilstrekkelig frihet i hvordan vi etterlever både filosofi og prosess for å kunne skape avkastning. Om bare noen dager lanserer vi våre fond med base i Luxembourg rettet mot utenlandske investorer. Fremtiden for vår internasjonale distribusjon er lys. En diversifisert kundebase gir et godt grunnlag for bærekraftig vekst og gode resultater.

Vi runder av første halvdel av 2019 i god form. Bedre investeringsresultater forsterkes av gode tilbakemeldinger fra kunder og bedre salgstall. Våre mange kundearrangementer og kundemøter viser at vi nyter høy tillit og lojalitet fra kundene våre. Vi jobber hardt hver dag for å gjøre oss fortjent til dette. Finansmarkedene vil fortsette å glede og utfordre oss, og vi forventer en rekke overraskelser også fremover. SKAGENs fond kan hjelpe deg å redusere noen av overraskelsene, med våre aktivt utvalgte porteføljeselskaper med en attraktiv oppside.

Jeg ønsker alle SKAGENs kunder og forretningsforbindelser en riktig god sommer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up