Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Hvit lastebil står stille
Danske DSV var blant de beste bidragsyterne i SKAGEN Global og SKAGEN Vekst. Foto:DSV

De globale markedene svingte i takt med nyhetene

Vårt globale aksjefond SKAGEN Global hadde et godt kvartal og sluttet 3,3 prosentpoeng foran sin referanseindeks. Fondet er også foran indeksen på 1 og 3 års sikt.

Den færøyske lakseprodusenten Bakkafrost er en ny posisjon i SKAGEN Global, sammen med Atmos Energy, CME Group og Pernod Ricard. Bakkafrost er en vertikal integrert lakseprodusent, og det gir selskapet konkurransefordeler. Den globale megatrenden med økende inntak av proteiner, den overlegne biomasse-kvaliteten  fra Færøyene og betydelig økte investeringer i anlegg er blant årsakene til at forvalterne mener selskapet er attraktivt.

Microsoft har vært i porteføljen i mer enn ni år og var, sammen med Intercontinental Exchange (ICE) og DSV fondets beste bidragsytere. Det er stadig tydeligere at IT-giganten Microsoft har bygget kapasitet for å støtte den strukturelle veksten i skybaserte løsninger.

Deutsche Wohnen har hovedsakelig sine inntekter fra boligmarkedet i Berlin og var kvartalets dårligste bidragsyter, sammen med Alphabet (eier av Google) og UPM-Kymmene. SKAGEN Global solgte seg ut av NN Group og Capgemini i løpet av kvartalet.

Turbulente vekstmarkeder

Til tross for at andre kvartal var noe av en berg og dalbane i vekstmarkedene hadde SKAGEN Kon-Tiki et godt kvartal. Fondet slo sin referanseindeks med 1,4 prosentpoeng og er 2,8 prosentpoeng foran indeksen hittil i år.

Den russiske dagligvarekjeden X5 steg kraftig i kvartalet og ble en av de beste bidragsyterne. De gode resultatene ble understøttet av en sunn utvikling i inntjeningsmarginene og en sterk fremdrift takket være økt matvareinflasjon i Russland. På topplasseringen finner vi også en av fondets nyere posisjoner, kobberprodusenten Ivanhoe Mining, som er godt eksponert mot den økende etterspørselen etter kobber. Det grønne skiftet, elektrifisering av transportsektoren og fortsatt urbanisering har bidratt til den økte etterspørselen. State Bank of India var også en sterk bidragsyter i kvartalet.

Fredrik Bjelland besøkte Ivanhoe Minings enorme kobberforekomst i DR Kongo i mai.

Den geopolitiske usikkerheten og bekymring for den globale veksten påvirket oljeprisen negativt, og blant kvartalets dårligste bidragsytere finner vi Borr Drilling sammen med Golar LNG og China Unicom.

Globale spenninger skaper muligheter

Oppblussingen av handelskrigen åpnet muligheter for vårt konsentrerte globalfond SKAGEN Focus. I løpet av kvartalet investerte fondet i halvlederprodusenten STMicroelectronics. Forvalternes analyser viser en vesentlig oppside i inntjeningsevnen, samtidig som selskapet fortsetter med solide vekstrater på mellomlang sikt. SKAGEN Focus investerte også i det kanadiske gruveselskapet Roxgold og det tyske konglomeratet ThyssenKrupp i løpet av kvartalet.

Den beste bidragsyteren var den tyske detaljistkjeden Metro som har vært i porteføljen et års tid. Da forvalterne investerte i selskapet var aksjen under stort press fra fallende driftsmarginer i Russland og en tregere omstruktureringsprosess i datterselskapet Real enn forventet. Metro har vært en sterk bidragsyter i løpet av det siste året i tillegg til kvartalet. Forvalterne har solgt om lag halvparten av posten, siden posisjonen har nådd kursmålet.

Til tross for god utvikling i juni ligger SKAGEN Focus fortsatt litt etter referanseindeksen både for kvartalet og hittil i år.

Forvalternes favoritt på topp

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst hadde et godt andre kvartal og leverte 2,2 prosentpoeng bedre avkastning enn referanseindeksen – takket være noen av fondets store poster.

Norske Bonheur og russiske Gazprom leverte begge oppsiktsvekkende avkastning og var blant fondets beste bidragsytere. Bonheur har lenge vært blant forvalternes favoritter fordi markedet har fullstendig oversett at virksomheten har snudd aktivitetene fra pengetømmende oljeservice til inntektsbringende fornybare energikilder. Aksjen handles til stor rabatt i forhold til de underliggende verdiene og andre bærekraftige energirelaterte selskapet. Forvalterne ser fortsatt stort potensial i aksjen. I tillegg til Bonheur og Gazprom er danske DSV på listen over de beste bidragsyterne i kvartalet.

Fondet har redusert posisjonen i AP Møller-Maersk etter sterk utvikling, det samme med posisjonene i kjøttprodusenten Tyson Food og forsikringsselskapet Chubb i kvartalet.

Blant de dårligste bidragsyterne finner vi oljeselskapene Borr Drilling og Northern Drilling.

Spennende utsikter for aktivistinvestorer

Aktivistinvestorene hadde et vanskelig andre kvartal, og SKAGEN Insight var intet unntak. Men ved inngangen til tredje kvartal ser det ut til at ting roer seg. 2019 er fortsatt et spennende år for skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight.

Den beste bidragsyteren var Hudson’s Bay som fikk en god utvikling på grunn av et oppkjøpstilbud. Tilbudet var for lavt til å bli akseptert av minoritetseierne og forvalterne forventer at et bedre tilbud kommer på bordet. Det begrunner de med at selskapets nye ledelse har gjort store fremskritt med å styrke balansen og forbedret selskapets strategiske posisjon.

Påvirker eiendomslandskapet

Også for det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 var det et godt andre kvartal, sammenlignet med referanseindeksen. Indeksen falt 3,2 prosent mens fondet steg 0,2 i kvartalet. SKAGEN m2 er foran indeks hittil i år, samt på 1, 3 og 5 års horisont.

Finske Kojamo hadde et godt kvartal etter at selskapet bekreftet at vekststrategien er på riktig spor, drevet av urbanisering og økende kjøpsfrekvens som sentrale drivkrefter. Vi finner også svenske Catena og brasilianske MRV Engenharia i toppen.

Vil du vite mer om fondene i andre kvartal? 

Få med deg fondenes statusrapporter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up