Hopp til hovedinnholdet

Vevika Søberg

Communications Manager

Godt kvartal tross spent marked

Av: Vevika Søberg

2019 har startet bra, selv om handelskrigen spøker i bakgrunnen – særlig i vekstmarkedene. Tross en del volatilitet i andre kvartal hadde fondene våre en god ...


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.