Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

To personer ser utover fjellheimen
I dag har SKAGEN et videre perspektiv enn noen gang og vi vet at vi utgjør en forskjell for kundene våre, sier adm.dir. Tim Warrington i SKAGEN. Bilde fra SKAGENs 25-årsfilm.

Mye har skjedd i SKAGEN i løpet av et kvart hundreår. Vi har sett både fantastisk fremgang og perioder med utfordringer. Vår grunnleggende uavhengighet og vår vilje til å utfordre etablerte sannheter til fordel for kundene våre er uforandret, sier Tim Warrington, administrerende direktør i SKAGEN.

Det var 1. desember 1993 det første SKAGEN-fondet ble lansert, aksjefondet SKAGEN Vekst. Grunnleggerne delte en lidenskap for globale investeringer og en sterk tro på verdibasert forvaltning, hvor utgangspunktet var å finne lavt vurderte selskaper med potensial. Å søke seg til børser over hele verden og sektorer med begrenset representasjon i Norge for å diversifisere risikoen i et aksjefond, var en nyhet i Norge.

Åpen og ærlig kommunikasjon

SKAGEN ble startet for å investere familie og venners sparepenger. Å kunne se kundene i øynene var ikke minst viktig på den tiden man satt rundt middagsbordet med kundene sine. Åpen og ærlig kommunikasjon var et fokusområdet den gang, som det er i dag.

SKAGEN vokser raskt til å bli en av Skandinavias ledende fondsselskaper, og i 2004 er selskapet nest største aksjefondsforvalter i Norge. Det samme året åpner den første filialen utenfor Norge, i Stockholm. I dag har vi filialer i London og Amsterdam, i tillegg til hjemmemarkedene Norge, Sverige og Danmark.

Fortsetter å vokse

Gjennom årene er fondstilbudet blitt bygget opp sakte og forsiktig. I 1994 ble det første rentefondet lansert, obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning. Tre år senere kommer aksjefondet SKAGEN Global og i 2002 vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Ikke før ti år senere lanseres det et nytt aksjefond, det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2. I nyere tid har det høykonsentrerte globalfondet SKAGEN Focus og skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight sett dagens lys. 

Siden desember 2017 er SKAGEN en del av Storebrand Asset Management, men forblir et eget selskap som rapporterer til sitt eget styre. I tillegg til SKAGENs egne fond tilbyr vi i flere markeder Storebrands fond, samt et bredt utvalg fond fra andre aktører. Målet er som alltid å gi kundene best mulig risikojustert avkastning over tid.

– I 25 år har vi utvidet vår horisont. I dag har SKAGEN et videre perspektiv enn noen gang og vi vet at vi gjør en forskjell for kundene våre. Nå fortsetter reisen, sier Tim Warrington.

Se også

Filmen om SKAGEN 25 år

Møt noen av de som har virkeliggjort drømmene sine med hjelp fra SKAGENs fond.

SKAGENs milepæler

 

Visste du at?

  • Navnet SKAGEN kommer fra gaten i Stavanger hvor hovedkontoret ligger?
  • Fondene ble distribuert via bensinstasjoner fra 1995-1996.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up