Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bilde av en av Telecom Italias butikker
Uroen i Italia mot slutten av mai rammet blant annet italienske Telecom Italia. Foto: Bloomberg

2018 har allerede gått inn i historien som et år med uvanlig store svingninger i de globale aksjemarkedene. Etter at det endelig hadde roet seg i løpet av våren, spredte nervøsiteten seg nok en gang mot slutten av mai. En av årsakene var blant annet den politiske usikkerheten i Italia. 

Vekstmarkedene mistet farten

Vekstmarkedene ble hardere rammet av uroen enn de utviklede markedene, som særlig ble trukket opp av det amerikanske aksjemarkedet. Nervøsiteten i vekstmarkedene var en medvirkende årsak til at aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki leverte en månedsavkastning på -2,6 prosent, noe bak referanseindeksen. Bilprodusenten Hyundai og den brasilianske banken Banrisul var månedens dårligste bidragsytere. På den positive siden finner vi blant annet Borr Drilling og Tullow Oil, som begge leverte god avkastning i takt med stigende oljepris. 

I løpet av måneden kjøpte SKAGEN Kon-Tiki seg inn i kinesiske Robam. Det skjedde etter at aksjekursen hadde falt 35 prosent i løpet av tre måneder. Kjøkkenprodusenten har en sterk underliggende markedsvekst, med økende markedsandeler og svært attraktiv prising. Det gjør det til et klassisk investeringscase for en verdibasert investor. 

Stor porteføljeaktivitet i SKAGEN Global

På tross av uroen, leverte aksjefondet SKAGEN Global bra avkastning i mai på 1,5 prosent. Fondets tre beste bidragsytere var Microsoft, Autoliv og Adobe. Microsoft fortsetter å vokse i sky-segmentet, oppdelingen av Autoliv tiltrekker økende oppmerksomhet og Adobes strukturelle fordel i innholdsproduksjon blir mer anerkjent. De tre dårligste bidragsyterne var NN Group, IRSA og Samsung Electronics. 

Fondet kjøpte seg inn i tre nye selskaper i løpet av måneden. Etter å ha vært ute av porteføljen en kort periode, er den finske skogbaserte biomasseprodusenten UPM tilbake-. UPM har klart å tilpasse seg utviklingen i papirmarkedene takket være en svært kompetent ledelse og et ansvarlig styre. Forvalterne kjøpte seg også inn i kredittvurderingsbyrået Moody’s. Navnet på det tredje selskapet vil bli offentliggjort når teamet har bygget opp posisjonen tilstrekkelig. 

Italienske utfordringer i SKAGEN Focus

Aksjefondet SKAGEN Fokus hadde en utfordrende maimåned, hvor italienske statsobligasjoner skapte problemer. Usikkerheten i Italia gikk hardt ut over de to italienske selskapene Telecom Italia og Unicredit, som var blant de dårligste bidragsyterne i fondet. På plussiden bidro fondets investeringer i energi bra til avkastningen. Det gjaldt særlig Whiting Petroleum. SBI Holdings fortsatte også å levere positivt, og var fondets beste bidragsyter i mai. 

Måneden ble blant annet brukt til å selge de to koreanske investeringene i Hanil Cement og Asia Cement, som begge nådde sine kursmål. Det ga rom for å fortsette oppbyggingen av en ny posisjon i det amerikanske sikkerhetsalarmfirmaet ADT, det amerikanske kommunikasjonsselskapet Avaya og den tyske matvarekjeden Metro. 

Eiendomsmarkedet trekker i alle retninger

Utviklingen i de globale eiendomsmarkedene bød på usedvanlig store regionale forskjeller i mai. Den politiske krisen i Italia utfordret de europeiske markedene før utgangen av måneden, mens de amerikanske obligasjonsrentene falt som følge av investorenes flukt mot større sikkerhet i USA. Det kinesiske eiendomsmarkedet var til gjengjeld preget av frykt for en potensiell kredittkrise, mens Argentina opplevde sin egen lille krise. 

Til tross for et brokete eiendomsmarked, fortsatte det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 å levere positiv avkastning, både absolutt og relativt. I mai leverte fondet 1,1 prosent avkastning, om lag ett prosentpoeng bedre enn indeks. Beste bidragsyter var svenske D. Carnegie, som fikk god avkastning med et bud på Victoria Park fra den tyske konkurrenten Vonovia. Den kinesiske eiendomsutvikleren China Vanke var et nytt selskap i fondet. 

En god start for ny hovedforvalter i SKAGEN Vekst

For aksjefondet SKAGEN Vekst var mai en god måned, både absolutt og relativt. Med et nordisk/globalt mandat oppnådde fondet en avkastning på 2,7 prosent, nær 1,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Det skyldtes blant annet sterke resultater fra langsiktige posisjoner som Bonheur, men også nyere selskaper, som det danske logistikk- og transportselskapet DSV. 

Teamet har implementert noen av endringene som ble igangsatt tidligere i år. Det har blant annet betydd ni nye selskaper i porteføljen hittil i andre kvartal. Som fondets nye hovedforvalter, Søren Milo Christensen, har sagt tidligere, utvides antall selskaper i porteføljen litt. Dette for å få plass til mindre og mellomstore selskaper, særlig innenfor den nordiske delen av mandatet. 

En utfordrende måned for SKAGEN Insight

Skyggeaktivitsfondet SKAGEN Insight ble hardt rammet av undervekten i amerikanske aksjer i mai. Det var en medvirkende årsak til at fondet leverte negativ avkastning i måneden. 

ThyssenKrupp og Armstrong Flooring var fondets beste bidragsytere. Førstnevnte ga god avkastning på bakgrunn av nyheten om at det kjente aktivistfondet Elliot er gått inn som investor i selskapet. Diebold Nixdorf og Herz var fondets største negative bidragsytere. Selv om begge virksomheter offentliggjorde regnskaper som var i tråd med forventningene, var det ikke nok til å glede de kortsiktige investorene. SKAGEN Insight har like fullt troen på disse selskapene, og ser fortsatt stort avkastningspotensial i dem. 

Les også

Fondenes månedsrapporter for maiHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up