Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mann med hyavn i bakgrunnen
Søren Milo Christensen er ny hovedforvalter i SKAGEN Vekst. Han retter et særlig fokus mot mindre og underanalyserte selskaper i Norden.

Det er en erfaren danske med solide røtter i SKAGEN som nylig overtok ansvaret for aksjefondet SKAGEN Vekst. Med Søren Milo Christensen ved roret får fondet en hovedforvalter som både representerer de klassiske SKAGEN-dydene, men som også har sine tydelige holdninger til hvordan fremtidens verdibaserte aksjeportefølje bør se ut. 

- Fondet har vært gjennom flere forandringer de siste ti årene, med endret investeringsmandat og noen utskiftninger i porteføljeteamet. Derfor er det viktig for meg at andelseierne opplever en kontinuitet i porteføljen med meg som hovedforvalter. Jeg har vært i SKAGEN i åtte år, og har jobbet tett sammen med teamet i SKAGEN Vekst gjennom alle disse årene. Derfor har jeg hatt et godt innblikk i porteføljen fra start. Men det betyr ikke stillstand. Min visjon er å ruste porteføljen for fremtiden og slå til på de stedene hvor jeg mener det er potensial for meravkastning, sier Søren Milo Christensen. 

Flere mindre selskaper i porteføljen 

En av de store utfordringene i aksjemarkedene er å finne solide, undervurderte selskaper som kan skape meravkastning. De store, brede aksjemarkedene har stort sett bare gått én vei de siste åtte årene: opp. Dette er en utfordring som vil prege SKAGEN Vekst på to punkter som på mange måter er klassiske verdibaserte SKAGEN-dyder.

- For det første ønsker jeg å øke antall posisjoner, for å gi plass til flere mindre og mellomstore selskaper. Særlig i den nordiske delen vil det gi oss et bredere utvalg selskaper å velge mellom. Man skal ikke så langt ned i markedsstørrelse for å finne selskaper med liten eller ingen analysedekning i Norden. Jeg har stor tro på at vi kan utgjøre en forskjell ved å fokusere på dette segmentet av markedet, sier Søren.

Et godt eksempel på slike selskaper er Bonheur, som til tross for en markedsverdi på nær 5 milliarder kroner ikke følges av en eneste analytiker.

- For det andre vil man i den globale delen av porteføljen kunne oppleve at en større andel av porteføljen er å finne i vekstmarkedene. Selv om aksjene i vekstmarkedene har klart seg godt de siste årene, er verdsettelsen fortsatt svært attraktiv. Det skyldes de mange årene hvor ingenting skjedde med kursene, i en periode hvor de utviklede markedene for alvor skjøt i været, sier Søren Milo Christensen.

Et sterkt samarbeid

Selv om hovedforvalteren i SKAGEN Vekst er ny, er fondets forvaltere allerede et sammensveiset team. De siste årene har Alexander Stensrud samarbeidet med Søren Milo Christensen om en rekke fremgangsrike investeringer. Det betyr at arbeidsfordelingen allerede er godt innarbeidet.

- Alexander og jeg utfyller hverandre godt, og er vant til å samarbeide i aksjeplukkingen. Han er svært sterk på områder som industri, shipping og råvarer, mens jeg blant annet har mine styrker i teknologi og finans. Det betyr likevel ikke at oppdelingen er hugget i stein. Det handler til syvende og sist om håndverket bak investeringer, sier Søren. De siste årene kan han vise til gode resultater med sine posisjoner i SKAGEN Globals portefølje.

Selv om Søren Milo Christensen er dansk, er han solid forankret i Stavanger – hvor han bor med sin norske kone og to barn. Han har ingen planer om å endre på det.

- Fondet fyller 25 år snart. Og jeg kan for så vidt se meg selv feire fondets 50-årsdag, sier han med et lite smil.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up