Hopp til hovedinnholdet
Fire av SKAGEN Globals fem beste bidragsytere i 2017 har vært omfattet av aktivistkampanjer, med et par betydelige suksesser. Et eksempel er Samsung Electronics som var fondets beste bidragsyter i fjor, og hittil i år. Foto: Bloomberg

I artikkelen skal vi se nærmere på:

  • Hvorfor aksjonæraktivisme har økt, og fordelene med engasjerte aksjonærer.
  • Hvordan aktivisme passer overens med SKAGENs investeringsfilosofi og har vært gunstig for porteføljene.
  • De strukturelle og sykliske faktorene som skaper muligheter for videre aktivistfremgang. 

Les hele artikkelen (på engelsk)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.