Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Skagenmaleri med epletre
Gjennom fondets globale mandat har jeg mulighet til å plukke de absolutt beste selskapsobligasjonene, uten å begrenses til et spesielt marked eller sektor, sier SKAGEN Credits porteføljeforvalter Ola Sjöstrand.

Nullrente på bankkontoen og økte priser gjør det enda viktigere å finne gode investeringsmuligheter med lav til mellomlav risiko. SKAGEN Credit er et unikt obligasjonsfond som litt forenklet kan kalles for en mellomting mellom aksjer og banksparing.

Selskapsobligasjoner fra hele verden

SKAGEN Credit, som ble startet 30. mai 2014, er aktivt forvaltet og investerer i selskapsobligasjoner over hele verden. Det er et godt alternativ for de som for eksempel allerede sparer i aksjefond, og ønsker en bedre balanse i porteføljen og jevne ut svingningene. Risikomessig ligger den mellom det å spare i bank og å investere i aksjefond. Det har med andre ord betydelig mindre svningninger enn aksjefond, men har enda bedre avkastningsmulighter enn høyrentekonto i banken.

Det unike er, i motsetning til andre liknende fond, at SKAGEN Credit er valutasikret i norske kroner, og kan investere i selskaper med høy kredittrating (BBB eller høyere), og selskaper med lavere kredittrating. Dette gir SKAGEN Credits forvaltere muligheten til å investere i attraktivt prisede selskapsobligasjoner, og beholde dem til de vurderes opp til et høyere kredittnivå.

Solid avkastning

Etter en litt humpete start har SKAGEN Credit levert solid avkastning og konsekvent slått referanseindeksen:

 

 Over: gjennomsnittlig årlig avkastning for SKAGEN Credit siden starten i mai 2014 til 31. mai 2017, sammenlignet med indeks (SKAGEN Credit NOK som nr 3 f.v)

- Det er tre år siden vi lanserte SKAGEN Credit. Det har vært år med både svette, tårer og glede, sier porteføljeforvalter Ola Sjöstrand.

Store endringer i markedet for selskapsobligasjoner

- Fondets mandat har vist seg å fungere som vi trodde. Fondets avkastning (og svingningene) genereres av endringer i kredittpåslaget og av den normale renten som tikker inn gjennom rentekupongene. Påvirkningen fra endringer i rentene er minsket til et svært lavt nivå, og all valutaeksponeringen er fjernet i SKAGEN Credit. Gjennom fondets globale mandat har jeg mulighet til å plukke de absolutt beste selskapsobligasjonene, uten å begrenses til et spesifikt marked eller sektor. Avkastningen har vært god, men ikke fullt så bra som jeg siktet mot for tre år siden. Men så har det også vært en periode med betydelige endringer i det globale markedet for selskapsobligasjoner, sier han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up