Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av mennesker på strand med badehus i bakgrunnen
Investorene kan ta sommerferie etter et halvår som har utviklet seg langt mer stabilt og positivt enn de fleste trodde ved starten av året. Foto: Bloomberg

Utsiktene for 2017 forårsaket en del rynkede panner i finansbransjen da 2016 gikk mot slutten. En nyvalgt og uforutsigbar amerikansk president, britenes brexit og en rekke kommende regjeringsvalg i Europa ga grobunn til masse usikkerhet. Halvveis i året ser det ut til at frykten for de store svingningene var ubegrunnet – så langt. Utviklingene i markedene har vært stabil og jevnt stigende aksjekurser. Det gjelder også for SKAGENs aksjefond, som alle har levert god avkastning i årets første halvdel.

Sør-Korea leder an i SKAGEN Kon-Tiki

Den absolutt beste avkastningen hittil i år står vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki for med 14,4 prosent. Så langt har Asia (uten Japan) stått for hoveddelen av den relative og absolutte avkastningen i vekstmarkedene, mens blant annet Latin-Amerika og Russland har levert mindreavkastning. Det viser seg også i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, hvor de tre koreanske selskapene Samsung, LG og Hyundai har bidratt mest til avkastningen.

Første halvår har inntil videre gitt en rekke spennende nyheter i SKAGEN Kon-Tiki hvor selskapene China Unicom, LM Ericsson og Atlantic Sapphire har kommet inn i porteføljen i andre kvartal. Juni er brukt til å etablere de nye investeringene og redusere de selskapene som nærmer seg kursmålet. I fondets status- og kvartalsrapporter kan du følge utviklingen i SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN Global på jakt i vekstmarkedene

Det har kommet nye selskaper også til SKAGEN Global i første halvår. I juni ble den store tyske industriprodusenten Henkel og den Hongkong-baserte eiendomsutvikleren Cheung Kong Properties føyd til porteføljen. Begge selskaper er sterkt forankret i vekstmarkedene og har klassiske verdibaserte trekk med en disiplinert drift.

SKAGEN Global har hatt et solid første halvår både absolutt og relativt. Det skyldes ikke minst Samsung Electronics, Unilever og Citigroup. Porteføljen er for øyeblikket undervektet det amerikanske markedet til fordel for en overvekt i vekstmarkedene. Det er der porteføljeforvalterne ser flest attraktive muligheter nå.

Eiendomsaksjefond høyt i kurs

I fjor toppet SKAGEN m2 rangeringene som Europas beste globale eiendomsaksjefond. Fondets positive utvikling fortsetter inn i 2017, hvor porteføljen har levert 11,1 prosent avkastning i første halvår mot 5,4 prosentpoeng bedre enn indeksen. Juni ble nok en god måned for fondet, både absolutt og relativt.

De beste bidragsyterne er Global Logistic Properties, Deutsche Wohnen, Shangri-La Asia.

Det globale mandatet gir teamet mulighet til å styre unna lokale boligbobler og velge de mest attraktive eiendomsaksjene i markeder med stort potensial. Dermed kan de skape en robust portefølje som er diversifisert geografisk og mellom sektorer. I oktober feirer fondet fem år.

Ydmyk stjerneforvalter til SKAGEN Vekst

I mediene blir Øyvind Fjell beskrevet som en stjerne og rangert som en av Norges beste forvaltere av nordiske aksjer. Likevel, det er med stor ydmykhet han nå overtar roret i aksjefondet SKAGEN Vekst. Han kommer fra Delphi Fondene med imponerende resultater og blant annet en nominasjon fra Morningstar som en av Norges beste forvaltere av nordiske aksjer. Han har fullt fokus på å finne de mest attraktivt prisede kvalitetsselskapene som kan nå sitt fulle potensial over tid, og han skal bruke all erfaring han har bygget opp i sine år som forvalter

Nye selskaper i SKAGEN Focus

Generelt har det vært stor aktivitet i SKAGENs aksje- og rentefond i første halvår. Det gjelder også for det konsentrerte globale aksjefondet SKAGEN Focus. I juni gikk teamet inn i gass- og oljeboringsselskapet Helmerich & Payne, og ble dermed det fjerde nye selskapet i porteføljen i 2017. Der får det selskap av blant annet Bank of Kyoto, reservedelsprodusenten Gestamp Automoción og teknologivirksomheten X-FAB som alle er nye i porteføljen i år.

Teamet legger stor vekt på å ha et disiplinert forhold til kursmålene for de enkelte aksjene i den konsentrerte porteføljen. I juni innebar det at SK Hynix og Philips Lighting måtte forlate porteføljen. Begge selskaper har vært gjennom en fantastisk utvikling siden start og begge har allerede nådd sine kursmål.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up