Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av porteføljeforvalter Søren Milo Christensen
Porteføljeforvalter i SKAGEN Global, Søren Milo Christensen, og porteføljeforvalter Knut Harald Nilsson i SKAGEN Kon-Tiki svarer.

SKAGEN Global utnyttet mulighetene etter Brexit

Aksjefondet SKAGEN Global leverte bedre avkastning enn referanseindeksen i tredje kvartal. Porteføljeforvalter Søren Milo Christensen forklarer at det blant annet skyldes uroen etter Brexit-avstemmingen i juni. I det massive nedsalget som oppstod i etterkant av avstemmingen benyttet forvalterne anledningen til å kjøpe kvalitetsselskaper billigere.SKAGEN Kon-Tiki mener fondet er godt posisjonert

Vekstmarkedene har hatt en god periode, med økende tilstrømming og bedre resultater i selskapene. SKAGEN Kon-Tiki er godt posisjonert for å utnytte mulighetene som oppstår fremover. Porteføljeforvalter Knut Harald Nilsson forteller.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up