Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bilde av Clinton og Trump på en skjerm, flere personer studerer bildet.
Den amerikanske valgkampen ruller videre. Donald Trump er en av kandidatene som preger mediebildet. Investorer er svært spente på hva som vil skje dersom Trump vinner. Foto: Bloomberg

Etter to sterke måneder i juli og august med positiv kursutvikling i de fleste markeder, endret stemningen seg i september med stagnerende eller lett fallende kursutvikling. Forklaringen på dette henger sannsynligvis sammen med det nært forestående amerikanske presidentvalget, som er litt av en showstopper for investeringslysten. For hva skjer dersom Donald Trump vinner? Det er et av hovedtemaene for forvalterne i SKAGEN Tellus' statusrapport (PDF).

En oppbremsing for nye markeder

Den sterke utviklingen som har preget vekstmarkedene i 2016 tok seg også en pause i september, SKAGEN Kon-Tiki falt 3,5 prosent i måneden. Men det endrer ikke ved at vekstmarkedene har klart seg markant bedre enn de utviklede markedene hittil i år. De tre beste bidragsyterne i SKAGEN Kon-Tiki i september var russiske X5 Retail Group, koreanske Hyundai og indiske Apollo Tyres. Her er det verdt å merke seg fondets russiske dagligvarekjede X5, som fortsatte den gode kursutviklingen fra de forrige månedene. Den svakeste bidragsyteren var Samsung Electronics, Samsung SDI og Mahindra & Mahindra. Samsung Electronics fikk en svært volatil måned etter problemene med batteriene på den nye Galaxy Note 7-telefonen.

September ble også måneden hvor forvalterne kjøpte seg inn i papirprodusenten Suzano – et nytt, spennende selskap som har gode perspektiver fremover. Til tross for oppgangen i vekstmarkedene hittil i år er disse markedene fortsatt attraktivt vurdert i forhold til de utviklede markedene.

SKAGEN Global

Selv om SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i september endte fondet med å slå indeksen i kvartalet. De tre beste bidragsyterne var WM Morrison, Volvo og Baidu, mens de svakeste var GE, Teva og Citigroup. Teamet solgte seg ikke ut av noen posisjoner i perioden, men reduserte posisjonene i en rekke selskaper som har steget etter Brexit. Det gjaldt blant annet britiske Kingfisher som var en av postene som ble økt da aksjen falt kraftig etter folkeavstemmingen. Aksjen er nå tilbake på nivået fra før Brexit og det fikk forvalterne til å ta en del av gevinsten.

På kjøpssiden gikk SKAGEN Global inn i det amerikanske selskapet Amerco. Selskapet eier den største flåten av flyttebiler til leie i USA. I tillegg har selskapet en sterk posisjon i markedet for oppbevaring og lagring. Teamet vurderer at Amerco er undervurdert av markedet. Selskapet er ikke et stort og kjent selskap i befolkningen, og det er usedvanlig for et selskap med markedsverdi på 6 milliarder dollar.

Sterke resultater i kvartalet fra Vekst, Focus og m2

Selv om september var en blandet måned for aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Focus og SKAGEN m2 har de likevel klart seg flott både absolutt og relativt hittil i år. Både SKAGEN m2 og SKAGEN Focus ble rammet av usikkerheten i markedet, hvor kvartalets flotte fremgang ble bremset noe. SKAGEN Vekst fortsatte måneden med å øke avstanden til referanseindeksen selv om kursen falt 3,5 prosent.

Det er interessant å registrere at analysebyrået Morningstar vurderer SKAGEN m2 til å være det beste globale eiendomsfond av 85 fond hittil i år. Fondet har gitt en avkastning på 0,8 prosent hittil i år [Pr. 30. september 2016].

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem første uken i oktober. Ett av forslagene var at regjeringen vil etablere en ordning for såkalt aksjesparekonto. SKAGEN har til hensikt å tilby aksjesparekonto gitt at dette vedtas av Stortinget i høst.

Du kan lese mer om kjøp og salg i porteføljene, samt utviklingen i alle fondene i statusrapportene.

Hva mener forvalterne om tredje kvartal? Se intervjuene med forvalterne i SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up