Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Graf som viser forholdet mellom Nibor og styringsrenten
Forskjellen mellom Nibor og styringsrenten er spesielt gunstig for rentefondet SKAGEN Høyrente.

Historisk lave renter gjør det vanskelig å finne avkastning, dersom du vil holde risikoen på et minimumsnivå.

Gjennomsnittlig innskuddsrente på bankkonto uten bindingstid hos de 20 beste bankene ligger på 1,30 %. (Tall hentet fra Finansportalen 25/10-2016). Til sammenligning er den effektive renten i rentefondet SKAGEN Høyrente 1,54 %. Effektiv rente er en indikasjon på hva avkastningen i fondet vil bli de neste 12 månedene, gitt at porteføljen, rentenivå og kredittspreader holder seg uendret.

- Årsaken til at vi kan tilby høyere rente er utviklingen i de norske pengemarkedsrentene, forklarer porteføljeforvalter Elisabeth Gausel. 3 måneders NIBOR  ligger på 1,10 %, og dette er høyt sammenlignet med Norges Banks styringsrente som ligger helt nede på 0,50 %

Nyter godt av høy Nibor

Historisk har differansen mellom 3 måneders norsk interbankrente (NIBOR) og sentralbankens styringsrente ligget på omlag 0,20-0,25 prosentpoeng. Nå er denne differansen altså oppe i nesten 0,60 prosentpoeng. Hovedårsaken til at NIBOR holder seg høy er en økning i dollarrenten som benyttes ved beregning av NIBOR.

Dollarrenten har økt som følge av nye reguleringer av amerikanske pengemarkedsfond. Dette, sammen med strengere likviditetskrav til banker både i Norge og internasjonalt, tilsier at påslaget i NIBOR kan holde seg høyt en stund fremover.

- Tre måneders NIBOR er den viktigste basisrenten i alle våre investeringer, så vi nyter godt av at denne renten er høy. I tillegg får vi et påslag over NIBOR når vi kjøper obligasjoner. Dette påslaget varierer med hvilket selskap man kjøper og hvilken løpetid obligasjonene har. For eksempel betaler de største og beste sparebankene ca. 65 basispunkter over 3 mnd. NIBOR for et tre års lån, sier Gausel.

Hva er SKAGEN Høyrente?

SKAGEN Høyrente investerer gjennom å kjøpe seg inn i obligasjonslån til banker, kraft- og industriselskaper, samt bankinnskudd. Vi låner kun ut penger etter grundige analyser av selskapene og da bare for en kortere periode. Fondet har en god spredning ved at investeringene i lånene fordeles ut på flere aktører. Dette fører til at risikoen i fondet blir lav og kan sammenlignes med å ha pengene i banken.

Nyttige linker

Dette er SKAGEN Høyrente 

Fondets statusrapport for september

Start sparing i SKAGEN Høyrente - logg inn

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up