Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av en person som bruker Sonys VR-briller og PlayStation.
Sony har tatt steget inn i VR (Virtual Reality) og kombinerer det med PlayStation. Foto: Bloomberg

Korreksjoner i markedet gir gode muligheter for den tålmodige investor. Slik lyder en av de klassiske læresetningene for verdibaserte investorer. Det gjaldt også aksjefondet SKAGEN Global, hvor forvalterteamet utnyttet mulighetene og kjøpte seg inn i den kinesiske søkemotortjenesten Baidu, japanske Sony og det franske it-selskapet Capgemini.

Investering i Kinas svar på Google

Siden Baidu ble etablert som et digitalt oppslagsverk i Beijing for 16 år siden har selskapet utviklet seg til et kinesisk motstykke til amerikanske Google. Baidu tilbyr i dag 57 ulike onlinetjenester og er samtidig Kinas største søketjeneste. Da kinesiske aksjer stupte i begynnelsen av året, fikk teamet en sjelden mulighet til å gå inn i Baidu til en attraktiv pris.

Baidus kjernevirksomhet er svært lønnsom, mens selskapets nye satsingsområder innen en rekke nye tjenester er tapsprosjekter. Det er blitt straffet av investorene. Forvalterteamet i SKAGEN Global vurderer likevel at selskapet vil være i stand til å stoppe tapne i løpet av vesentlig kortere tid enn mange av analytikerne forutser. Det kan bety at Baidu vil øke inntjeningen med 30 prosent i året, med positiv kontantstrøm. SKAGEN Globals basiscase antar 50 prosents oppside, mens en positiv kontantbalanse bidrar til å begrense nedsiden til om lag 15 prosent.

Fransk og japansk feiltolkning

I de to andre nye selskapene i SKAGEN Globals portefølje bygger investeringscaset på det forvalterne mener er en feilvurdering fra analytikerne i markedet.

Sonys historie er preget av selskapets evne til å skape ikoniske produkter fra Walkman til PlayStation. Hardware-delen preger bevisstheten, også til analytikerne, som overveiende fokuserer på problemene til Sonys hardwareproduksjon. Underholdnings- og innholdsdelen får ikke den vekten de fortjener. Et talende eksempel er Sonys spillplattform PlayStation. Klassikeren er i ferd med å utvikle seg til et «Netflix for gaming» og vitner om et enormt potensial, som er undervurdert av markedet.

Den samme tendensen melder seg for analytikernes syn på Europas største tilbyder av it-tjenester, Capgemini. Markedet oppfatter fortsatt det franske selskapet som et litt gammeldags syklisk it-konsulentfirma. Konsenstrukturen har utviklet seg i en ny positiv retning, hvor de fleste sykliske elementer er fjernet. Våre forvalteres analyser viser at Capgemini kan forbedre marginene med 12-13 prosent. Kanskje opp til 15 prosent på grunn av den organiske veksten på rundt 5 prosent og økte stordriftsfordeler.

Les mer om porteføljeforvalternes kjøp og salg i fondenes statusrapporter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up