Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Pastellfarget illustrasjon fra den koreanske snacksprodusenten Haitai, med en bikube i midten og et is- og godterilandskap rundt.
Det koreanske selskapet Haitai Honey Butter Chips har blitt så populære at de har skapt chipsfeber blant sørkoreansere. Illustrasjon: Haitai

Å forvalte en høykonsentrert portefølje med kun 35 selskaper er en rendyrket form av verdibaserte investeringer som krever disiplin til kun å velge det absolutt beste. SKAGEN Focus hovedforvalter Filip Weintraub beskriver det som å legge alle egg i samme kurv, en kurv som voktes ytterst nøye.

- Tar du feil gjør det vondt. Ikke mange forvaltere orker det stresset. Men vi mener det er riktig for kundene og riktig måte å investere på, sier han.

Filip Weintraub mener alle investeringsfilosofier i bunn og grunn er enkle. I SKAGENs tilfelle går filosofien kort og godt ut på å kjøpe billig og selge dyrt.

- Det handler om å forstå risikoene, og sørge for å få betalt for dem. Men de fleste selskaper er ikke så billige som de ser ut til å være, høyst et av 100 selskaper er ordentlig interessante og verd å grave dypere i. Hvert nye selskap konkurrerer dessuten med de eksisterende posisjonene, mentalt kjøper vi porteføljen vår hver dag.

 

Aktivt år

De siste fire månedene har SKAGEN Focus slått indeks med over 8 prosentpoeng*. Men med fasit i hånd var tidspunktet for oppstart i slutten av mai 2015 mindre lønnsom. Det var et miljø hvor verdibaserte investeringer hadde vært upopulære i lengre tid, mens indeksfond, som per definisjon kjøper mest av de høyest vurderte selskapene, var desto mer populære. Selskapenes grunnleggende tilstand, og god gammeldags aksjeplukking har vært i baksetet i et investeringsmiljø som har vært ekstremt påvirket av lave renter og spekulasjoner rundt hva sentralbankene ville gjøre med renten og pengepolitikken.

På den positive siden ga det anledning til å langsiktig bygge opp en portefølje med gode avkastningsmuligheter i forhold til risikoen.

- For en reise SKAGEN Focus har vært hittil. Det ble en forferdelig start med frykt for kinesisk kollaps sommeren 2015. Det traff vår asiatiske eksponering hardt og påvirket sektorer som råvarer og finans. Siden da har SKAGEN Focus fungert bra, selv om vi ikke er helt fornøyde ennå. Men kundene har stolt på oss under hele reisen og vi har hele tiden sett stabil tilstrømming, sier Filip Weintraub.

Som lovet beveger fondet seg ikke som referanseindeksen, og paradoksalt nok har SKAGEN Focus tross sin høye konsentrasjon lavere volatilitet enn markedet i gjennomsnitt, selv om selskapene i fondet har beveget seg kraftig. Det første året har vært et av de mest aktive handelsårene i Filip Weintraubs karriere.
- På 1970-tallet ble aksjer i gjennomsnitt eid i 2,2 år. På New York-børsen i dag har høyhastighetshandelen krympet tilsvarende tidsperiode til utrolige 2,2 sekunder. I dag kan man knapt si at investorer eier aksjer. De bare låner dem. Intradagsbevegelsene er slående. Det gir langsiktige investorer enda bedre muligheter, men det krever tid og tålmodighet.

Råvarer og aktivister

En rekke råvareselskaper er blant fondets klart lysende stjerner det første året, blant dem det kanadiske gruveselskapet Pan American Silver. Forvalterne solgte seg ut av aksjen etter at den hadde nådd kursmålet på 15 dollar og steget med 12o prosent siden årsskiftet. Dermed har råvareeksponeringen nå minket betydelig.

En annen god bidragsyter som ga god avkastning i 2015, er det amerikanske multi-line forsikringsselskapet AIG (7,22 prosent vekt). Til tross for gode bidrag i 2015 falt aksjen med 12 prosent i lokal valuta i første kvartal i år. Det som gjør selskapet fortsatt interessant er blant annet at den amerikanske milliardæren og investoren Carl Icahn, sammen med andre aktivister en stund har forsøkt å få selskapet splittet i tre uavhengige selskaper. Icahn eier over 44 millioner aksjer i AIG. En slik deling ville trolig minske selskapets regulatoriske byrde og kapitaldekningsgrad, og utløse store aksjonærverdier.

Også i fiskeoljeselskapet Omega Protein spiller aktivister en viktig rolle for selskapets fortsatte utvikling. Omegas aksjekurs løftet seg over 70 prosent i dollar i 2015, og forvalterne halverte innehavet som følge av kursøkningen. Da kursen falt igjen i 2016 kjøpte forvalterne tilbake aksjen til betydelig lavere kurs. Aktivister presser nå selskapet for å optimere virksomheten og stiller spørsmål ved ledelsens evne til å diversifisere selskapets inntektsbase.

- Jeg vil understreke at vi ikke oppsøker konflikter – vi har vært investert i selskapene først og siden har aktivistinvestorer fått øynene opp for dem. Aktivister, som også ofte er verdiinvestorer, bekrefter bare vår investeringshypotese og bidrar til å få i stand den endringen vi ante ville komme, sier Weintraub.

Potensial for omvurdering

Akkurat nå pågår enda et aktivistscenario med påfølgene mulighet for omvurdering i den sentraleuropeiske vodka- og spritprodusenten Stock Spirits. Selskapet ble introdusert på Londonbørsen i 2013 og aksjen har hatt det tøft siden høydepunktet i 2014, da skatteøkninger i det største markedet Polen endret selskapsklimaet. Stock Spirits har også tapt markedsandeler, tross gruppens sterke varemerker, gode distribusjonsnettverk og sterke finanser. 

Da Stock Spirits rapporterte svake tall for tredje kvartal i 2015 og kursene falt, ble selskapets styreformann og administrerende direktør utfordret av de største aksjonærene. Først blant disse var den portugisiske entreprenøren Luis Amaral. SKAGEN Focus ser muligheter for en omvurdering av selskapet på mellomlang sikt, med utsiktene til positiv forandring og kraftig rabattert prislapp.

Potetgullfeber

Det er ikke ofte SKAGEN Focus-teamet deltar ved børsintroduksjoner, men gjennom gode kontakter i Sør-Korea fikk de som trolig eneste europeiske investorer sjansen til å delta i godteri- og snacksprodusententen Haitais børsintroduksjon i mai. Haitai er kjent for sine Honey Butter Chips – som har blitt så populære at de har skapt chipsfeber blant unge sørkoreanere. Til tross for at Haitais fabrikker har jobbet døgnet rundt er snacksen utsolgt i butikkene og tvunget prisene opp til 50 dollar posen på Ebay.

Børsintroduksjonen ble overtegnet med SKAGEN Focus fikk en stor post, siden forvalterne har en lang og god historikk som eiere i koreanske småselskaper. Kursen ble satt til 15.000 won og steg på kort tid til kursmålet 64.000 won, da aksjen ble solgt ut av porteføljen.
- Det var en nærmest unik mulighet vi utnyttet. Slike sjanser dukker kanskje opp hvert femte år, sier Filip.

Proteinboost

Fondets største samlede posisjon er i dag den Brasil-noterte kjøttprodusenten JBS sammen med USAs største kyllingprodusent Pilgrim's Pride. JBS eier 76 prosent av Pilgrims's Pride og samlet står JBS og Pilgrim's for over åtte prosent av Focusporteføljen.
I midten av mai rapporterte JBS svake tall for kvartalet, men kom med en nyhet som tegner godt for fremtiden: selskapet skal deles i to. JBS Foods International som skal noteres i USA og det resterende JBS Brasil. Forvalterne ser mulighet for at JBS-aksjen oppvurderes som følge av delingen. En slik deling kan gjøre det enklere for investorer å sammenligne selskapet med andre som Tyson Foods, som handles til betydelig høyere multipler enn JBS' nåværende verdi. Andre fordeler kan bli økt likviditet. JBS-aksjen steg over 21 prosent på en dag (fra et lavt nivå) på nyheten, og har fortsatt potensial på mellomlang sikt, mener forvalterne. Utviklingen påvirker også SKAGEN Focus' relaterte posisjon i Pilgrim's Pride, som også er notert USA.

*****

Fakta om SKAGEN Focus

  • SKAGEN Focus er et globalt aksjefond med få posisjoner og høyt avkastningspotensial. Som alle SKAGENs fond er SKAGEN Focus aktivt forvaltet og investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper med mulighet for oppvurdering. Filip Weintraub og Jonas Edholm forvalter fondet.
  • Start: 26. mai 2015
  • Forvaltningskapital:1035 mill NOK
  • SKAGEN Focus har en konsentrert portefølje hvor de ti største investeringene utgjør når 45 prosent av fondet: AIG, JBS, Softbank, Carlsberg, SBI, Infineon, Omega Protein, China Telecom, Citizens, Jenoptik. Small og midcap utgjør 60 prosent av fondet.
  • En annen form for «chips» som har bidratt positivt i porteføljen er blant annet halvlederprodusentene Hynix og Infineon, samt flashminneprodusenten SanDisk.
  • «SKAGEN Focus er en fortsettelse på mitt arbeide med å forvalte globale aksjer siden 2001. Jonas Edholm og jeg er et team som har jobbet sammen lenge.»

* Fra 25. januar til 25. mai 2016 genererte SKAGEN Focus A en avkastning på 14,02 prosent og referanseindeks (MSCI All Country World Index) 5,18 prosent. 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up