Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Stabler med mynter på et bord
Det kan bli dyrt å falle for fristelsen til å selge seg ned når markedet faller, sier porteføljestrateg Stein Svalestad. Hold på porteføljen og sparemålet ditt er rådet.

Valgresultatet fra folkeavstemningen i Storbritannia kom som en overraskelse på markedet. Det førte til økt volatilietet og stort nedsalg i det som ble oppfattet som risikofylte aksjer. I slike usikre tider begynner mange investorer å tvile på investeringsstrategien sin, men lønner det seg, egentlig?Markedsreaksjon etter Brexit

For det første hadde resultatet av folkeavstemningen en kraftig virkning på markedene, både fordi det var uventet og på grunn av den usikre økonomiske effekten av Brexit. Når uventede hendelser skjer har markedet en tendens til å overreagere, særlig når utfallet er vanskelig å måle. Kun dager etter avstemningen så vi at typiske utsatte aksjer ble handlet til nær samme nivåer som før Brexit. Men vi er ikke helt tilbake til normalen ettersom avkastningen og enkelte valutaer fortsatt er lavere.

Markedstiming

Ingen investorer liker å se at porteføljen faller i verdi, og det kan være fristende å forsøke å time markedet i perioder med større usikkerhet. Markedstiming kan deles i to typer, bevisst timing og utilsiktet timing. Den første typen baserer seg vanligvis på grunnleggende forhold (forsøk på å finne ut når aktivaklasser er attraktive), den andre, utilsiktede, handler om atferd. Dette betyr at handlingene foretas på bakgrunn av frykt eller grådighet, snarere enn bestemt oppfatning av porteføljesammensetningen.

Avkastningseffekt

Så hvordan kan utilsiktet timing påvirke porteføljeavkastningen? Som nevnt ser vi ofte perioder med høy avkastning etter store fall. Og siden utilsiktet timing som oftest skjer etter perioder med store fall, vil slik timing sjelden beskytte investorene mot store tap. Men hvis investoren reduserer beholdningen i slike volatile aktiva reduseres mulighetene for å hente inn tapet ytterligere. De ønsker ikke å investere i det som gir dem høyest avkastning.

Fakta er at hvis du går glipp av de beste dagene kan det ha en stor effekt på porteføljeavktastningen din. Grafen under viser avkastningen i den brede aksjeindeksen (MSCI AC World målt i dollar). I tillegg vises den samme indeksen hvor vi har fjernet de 5, 10 og 20 beste dagene over 22-årsperioden. Hvis vi kun fjerner de 5 beste dagene reduseres vår investering på 100 dollar fra rett over 400 dollar til 290 dollar. Og hvis vi fjerner de beste 20 dagene er investeringen vår kun verdt 160 dollar.

Kontroller følelsene

Selv "litt" markedstiming kan ha stor innvirkning på den langsiktige avkastningen. Så hvordan kan vi kontrollere følelsene, slik at vi ikke fristes til å selge volatile aksjer etter et stort fall? Det er minst to muligheter:

1) Diversifisering – spre investeringene mellom aktivaklasser og regioner. Dette vil redusere volatiliteten i porteføljen din.

2) Sørg for at du har den riktige porteføljesammensetningen. Investorer som er bevisste og har akseptert den underliggende risikoen er vanligvis mer tålmodig. Tålmodighet er den langsiktige investorens beste venn.

Trenger du hjelp til å sette sammen en portefølje som passer din risikovilje og sparemål?

Ta kontakt med oss på telefon 51 80 39 00, chat eller epost, så hjelper vi deg.

grafen viser hvor mye du taper på å være 5, 10 og 20 dager ute av markedet når det snur

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up