Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det kraftige fallet i august ble raskt døpt Black Monday. Kristoffer Stensrud ser muligheter i korreksjonen. Foto: Bloomberg

- Begynnelsen på året har vært en av de verste på lenge. Når det er sagt, bør ikke utviklingen i Kina komme som en overraskelse på noen, sier porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki Kristoffer Stensrud. Vi ser dette som en kjøpsmulighet for langsiktige aksjeinvestorer. Dette gjør ikke-overprisede aksjemarkeder billigere.

Investorene har rømt markeder over hele verden i bekymring for at Kinas økonomiske vekst avtar. Stemningen har snudd fra negativ til positiv og tilbake igjen på grunn av utviklingen i både Kina og oljebransjen. Fallet i globale aksjer har utradert nærmere 7 billioner dollar siden begynnelsen av året.
- Etter min mening er ikke dette mer enn en global korreksjon, sier Stensrud. Aksjemarkedet er historisk sett ikke fryktelig overpriset.

Kinafall sakker global vekst?

Forholdet mellom pris og inntjening for MSCI All Country World Index er nå nede på 16,2 som er det laveste siden oktober 2014. For vekstmarkedsindeksen MSCI Emerging Markets Index har dette måltallet falt til 10,7 – tilsvarende nivå hadde vi i første kvartal 2014.

Som et resultat av bekymringene har MSCI All Country World Index i skrivende stund falt 9,7 prosent (i NOK), blant annet på grunn av fallet i de globale vekstmarkedene, som er ned 12,5 prosent i årets tre første uker. Shanghai Composite Index har i samme periode tapt 17,4 prosent – det største fallet siden september 2008.
- Det er stor usikkerhet rundt den økonomiske veksttakten i Kina og i hvor stor grad dette utvider seg til å bremse veksten i resten av verden, sier porteføljeforvalter i SKAGEN Tellus Torgeir Høien. Vekstraten i Kina er trolig lavere enn de offisielle tallene.

Korreksjonen påvirker alle sektorer

Ser man på MSCI All Country World Index på sektornivå, ser man at samtlige har falt så langt i år. Likevel er den største nedgangen, med et fall på 10 prosent eller mer, i råvarer, energi, finans og forbruksvarer. Disse sektorene er mest utsatt for en fallende kinesisk økonomi og spredning til resten av verden.

SKAGEN Global er per 20. januar ned 8,7 prosent (ref.indeks – 8,8 prosent), mens SKAGEN Kon-Tiki har falt 11,4 prosent (ref.indeks - 10,3 prosent). SKAGEN Vekst har falt 8,9 prosent (ref.indeks – 8,3 prosent).
- Året så langt er preget av volatilitet og det kan komme mer av det samme gjennom året. Det gjelder å holde hodet kaldt og utnytte mulighetene, sier Stensrud.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up