Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Administrerende direktør i AIG Peter Hancock blir intervjuet på New York børsen
SKAGEN Global har utnyttet usikkerheten rundt Brexit til å øke en rekke av sine solid funderte selskaper, blant annet AIG. Her intervjues AIG's administrerende direkør Peter Hancock på New York børsen. Foto: Bloomberg

Britenes nei til EU 23. juni rystet aksje- og valutamarkeder langt ut over Europas grenser. Og akkurat da pulsen falt hos investorene slo en rekke terrorangrep ned over hele kontinentet. I tillegg kom det feilslåtte militærkuppet i Tyrkia. I slike tider er det ekstra viktig for SKAGENs forvaltere å holde seg til investeringsfilosofien og målsettingen i fondene, uten å la seg rive med av markedsstemningen. Deres viktigste oppgave er å velge de mest attraktive selskapene hvor verdsettelsen kompenserer for risikoen ved å investere i dem.

Risiko og potensial må følge hverandre

Når usikkerheten øker på makronivå skjerper naturligvis forvalterne fokuset på de potensielle risikoer som kan hindre selskapene i å nå sitt avkastningspotensial. Jo høyere risiko som er forbundet med selskapet, jo høyere må den forventede avkastningen være. Det gjelder også den geopolitiske uroen som kan påvirke enkelte selskapers inntjening.

- Våre investeringer bygger alltid på en nedenfra-og-opp analyse, hvor vi vurderer risikoen på selskapsnivå ut fra den konkrete økonomiske, politiske og sosiale konteksten, forklarer hovedforvalter i SKAGEN Global, Knut Gezelius.

Å holde fast ved perspektivet

Når man investerer er det viktig å bevare retningssansen – særlig i urolige perioder. Markedene reagerer typisk negativt på usikkerhet, noe de siste globale begivenhetene har vist. Men den langsiktige effekten på aksjemarkedene synes å være mer begrenset. Verdensindeksen, MSCI All Country World og S&P 500 (de 500 største amerikanske virksomhetene), har kommet raskt tilbake etter det bratte fallet etter Brexit. FTSE 100 (100 største selskaper på Londonbørsen) ligger i øyeblikket på det høyeste nivået på 12 måneder. Dette indikerer at investorene, tross politisk usikkerhet rundt Brexit, kun forventer en begrenset effekt på aksjemarkedene på lengre sikt.

VIX-indeksen, også kalt Fryktens indeks, er en markør for aksjenes volatilitet. VIX viser riktignok at det er store svingninger i markedene for øyeblikket, som ligger på et høyere nivå nå enn under oppgangen i 2012 til 2014. Økningen er en del mindre enn forrige sommer, hvor panikken bredte seg i forbindelse med uroen på det kinesiske markedet. Den gang fryktet investorene at den økonomiske oppbremsingen i Kina ville spre seg til den globale økonomien. Svingningene i markedet ligger i øyeblikket på et nivå som er seks ganger lavere enn toppen av finanskrisen i 2008 (se figur)

 

Kilde: VIX index 2006 - 2016

Fokus på konsekvensene

De økonomiske og politiske konsekvensene av Storbritannias nei er fortsatt uklart to måneder etter folkeavstemningen. Markedene er ofte drevet av stemningen på kort sikt og ikke de fundamentale forholdene. Men på lengre sikt har faktorer som inntjeningsvekst og kapitalavkastning mye større innflytelse på aksjekursen, forklarer Gezelius.

- Det er umulig å forutsi helt presist hvordan Brexit vil forgrene seg i en stadig mer kompleks verden og hvordan investorene vil reagere på det. I stedet fokuserer vi på å finne selskaper som er godt strukturelt posisjonert, til attraktive verdsettelser. Vi bruker 'buying on weakness and selling on strength' for å generere langsiktig avkastning til kundene våre.

SKAGEN Global har utnyttet usikkerheten rundt folkeavstemningen til å øke posisjonene i en rekke av sine solide selskaper. Det er selskaper som er blitt uforholdsmessig hardt rammet av markedsstemningen, blant annet AIG, Citigroup og Kingfisher. Sistnevnte er et av fire selskaper som er notert i Storbritannia, og det utgjør 7,1 prosent av porteføljen. De fleste av selskapene opererer globalt, og fondets eksponering mot risikoen for en nedbremsing i britisk økonomi er derfor begrenset. Enkelte, som for eksempel Hiscox, nyter til og med godt av et svakere britisk pund etter avstemningen.

Økt risiko krever større avkastningspotensial

Porteføljeforvalterne jobber målrettet med å skille de fundamentale forhold i virksomheten fra markedsstøyen og den kortsiktige volatiliteten, for å få best mulig forståelse av dynamikken i risikopremiene. Hvis selskapenes verdsettelse er tilstrekkelig attraktiv til at fondet blir kompensert for risikoen som er involvert, gir det et godt grunnlag for å oppnå en god risikojustert avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up