Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

USAs sentralbanksjef Janet Yellen.
USA's sentralbanksjef Janet Yellen vil trolig ikke gjennomføre fire rentehevinger i år, slik man kunne få inntrykk av i 2015. Foto: Bloomberg

Brede aksjeindekser hentet inn mye av tapene de opplevde i starten av første kvartal. Avkastningen på kredittobligasjoner snudde til positivt territorium igjen. Selv om nivået på indeksene nå er mer eller mindre de samme som ved årets begynnelse, ser markedene litt annerledes ut enn da 2016 startet.

3 ting som vil påvirke markedene i år

1) Lavere renter

Mot slutten av 2015 økte den amerikanske sentralbanken rentene for første gang på nær et tiår. Videre signaliserte FED at den videre banen ville være gradvis økende, noe som ga markedet forventninger om ytterligere fire renteøkninger i 2016. Men da markedene stupte i begynnelsen på året, falt rentene også. Det ga et løft og positiv avkastning til high grade obligasjoner. På den måten ga disse obligasjonene en form for beskyttelse for investorer og balanserte porteføljer som besto av en blanding av aksjer og obligasjoner. 

Da aksjene tok av igjen i midten av februar, steg rentene noe, men ikke tilbake til nivået de hadde vært ved inngangen til året. High grade obligasjoner er derfor relativt mindre attraktive, men fortsatt en viktig komponent i en balansert portefølje. 

2) Volatilitet

Siden midten av august 2015 har vi hatt en periode med høyere volatilitet. Den har kommet betydelig ned de siste ukene. Men det faktum at volatiliteten, målt etter VIX-indeksen, er lavere, betyr ikke at den generelle usikkerheten er lavere. Det vi har opplevd er at store deler av volatiliteten vi har hatt de siste månedene skyldes store politiske beslutninger. Slike er vanskelig å forutse. Derfor bør vi ikke bli overrasket om volatiliteten øker raskt. Videre vil nye reguleringer som har til hensikt å øke finansiell stabilitetet også ha en effekt på volatiliteten. 

Volatilitet i seg selv er ikke nødvendigvis negativt, og kan faktisk være positivt hvis man bruker den smart. Med en målstyrt rebalansering kan investorer faktisk hente en ekstragevinst og øke forventet avkastning fra investeringene sine. 

3) Regionale forskjeller

Vekstmarkedene har vært upopulære en stund, men dette endret seg i første kvartal. Vekstmarkedene slo de utviklede markedene med 6 prosentpoeng i kvartalet, den største marginen i positiv retning siden 2009. Noe av dette kan forklares med lavere rentenivå og svakere dollar, men de ekstremt lave forventningene til vekstmarkedene ved inngangen til året er også svært viktig. 

Vi forventer at det vil være store regionale forskjeller også fremover, og derfor bør investorer sørge for at porteføljen er godt diversifisert mellom land og regioner, i tillegg til aktivaklasser. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up