Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Jeg bruker mye tid på å forstå risiko. Det har jeg med meg fra å ha arbeidet med en veldig konsentrert portefølje under finanskrisen, sier Tomas Johansson. Foto: Sara Hessel.

Mange 60-åringer ville vært stolt over å ha oppnådd det som Tomas Johansson har gjort så langt.

Han er 31 år og har nettopp begynt i toppjobben som en i porteføljeteamet i aksjefondet SKAGEN Global, som forvalter 34 milliarder kroner. Tidligere har han jobbet som visepresident i et av Europas største aktive fondsselskap Cevian Capital, med over ti milliarder euro under forvaltning. Tomas har arbeidet med programmering og laget dataspill i København, og han har tre mastergrader: Industriell økonomi fra Kungliga Tekniska Högskolan, økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm, og rettsvitenskap fra Stockholms Universitet. 

Tomas har besøkt 35 land på de siste 15 månedene. Forrige tur varte i tre måneder, og da valgte han å reise med kollektivtrafikk fra Stockholm til Cape Town. 

- Reisen åpnet øynene mine. Min kunnskap om land i Afrika var basert på saker jeg leste og på mine egne fordommer. Jo mer jeg har reist, desto mer har jeg sett at mennesker er seg selv likt og vil i grunnen de samme sakene, uansett hvor du befinner seg i verden, sier Tomas Johansson.

Multitasker

Sett i bakspeilet, kan ferden til SKAGEN ha startet for drøyt ti år siden, da Tomas Johansson flyttet til Stockholm for å studere industriell økonomi. Der fikk han venner som gikk på handelshøyskolen, og øynene opp for finansbransjen og arbeidsmulighetene der. Tomas ga likevel ikke opp sin første utdannelse, og gikk ut av handelshøyskolen parallelt med teknologiskolen. Ett år senere søkte han på rettsvitenskap, etter å ha blitt kjent med flere studenter som gikk utdanningen. På kvelden leste han kinesisk.

Tomas Johansson sier at han ikke følte noe press for å prestere i studiene. Ingen i slekten hans har universitetsutdanning, men han klarte seg bra på videregående, og det falt seg bare naturlig å fortsette. Utdanningen har lært ham metoder for å lære nye ting – og det er verdifullt å være i arbeidslivet, understreker han. 

Utløste skjulte verdier

Under studietiden begynte han tidlig å søke på jobb i finansbransjen. Han fikk ofte høre at han hadde for lenge igjen å studere. I 2007 var planen å være ferdig tre år senere. 

- Da bestemte jeg meg for å eksamineres i 2008. Det var jo jobbe jeg ville! forteller Tomas Johansson.

Etter å ha avsluttet studiene våren 2008 begynte han i Cevian Capital, et av de ledende aktive fondsselskapene i Europa, ledet av finansmannen Christer Gardell, bare uker før Lehman-kollapsen.

Der ble han en del av en gruppe som forvaltet en konsentrert aksjeportefølje. Cevians mål er å bli en aktiv eier som skal frigjøre skjulte verdier i ulike selskaper. Arbeidet ga erfaring, fra investeringsprosessen i sin helhet, fra å finne nye ideer til nye investeringer, til å analysere og ha kontakt med selskapene. 

Likheter mellom Cevian og SKAGEN

En viktig del i arbeidet i Cevian var en faktabasert tilnærming, integritet, og å kunne stå for egne meninger – noe han selv mener er en bra skole for en ung person.

Det finnes mange likheter i investeringsfilosofien til Cevian og SKAGEN. Kjernen er å finne undervurderte selskaper som kan verdsettes høyere av aksjemarkedet. Forskjellen er at Cevian gjør større investeringer i færre selskap og arbeider aktivt med dem, mens SKAGEN gjør mindre investeringer i flere selskaper. Et par selskap Cevian er investert i finnes også i SKAGENs porteføljer, som ABB, Volvo og Danske Bank.

Pipeline med ideer

Etter grundige intervjuer begynte Tomas Johansson i SKAGEN 1. august 2015. Følelsen at han ville passe godt inn i porteføljeteamet var gjensidig, etter flere samtaler med Knut Gezelius og de andre forvalterne i SKAGEN Global. 

- Akkurat nå jobber jeg mye med nye investeringsideer. Vi har en bra portefølje og en god pipeline med nye investeringscaser. Mine bidrag har blant annet vært sikkerhetsselskapet G4S og den britiske banken Barcleys. Styrken min er analyse. Jeg vil forstå hvordan andre investorer tenker. Min drivkraft er at jeg vil forstå hvordan andre mennesker tenker, og å se ting fra forskjellige perspektiver, sier han.

Hva er viktigst for en investor?

- Å bedømme den potensielle oppsiden i investeringer er forholdsvis enkelt, men det er viktig å veie fordelene opp mot hva som kan gå galt. Jeg bruker mye tid i å forstå risiko. Det har jeg med meg fra å ha arbeidet med en veldig konsentrert portefølje under finanskrisen.

Fakta:

-SKAGEN Global-teamet består av hovedforvalter Knut Gezelius samt Søren Milo Christensen, Chris-Tommy Simonsen og Tomas Johansson. Fondet ble startet i 1997 og hadde ved utgangen av august en forvaltningskapital på 34 milliarder kroner.

-Tomas Johansson om møtet med SKAGEN: ”Det er en fondsforvalter med eksepsjonelle langsiktige resultat og et sterkt engasjement for kundene. Her finnes det et intellektuelt stimulerende miljø og en etterstreber hele tiden å lære mer og bli bedre.”

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up