Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Med en svært volatil slutt på august, mye som følge av Kinas devaluering, var det nok kun de mest optimistiske investorene som trodde at «denne septembermåneden vil bli annerledes». 

Mange investorer han nå en «vent og se» holdning til investeringer i fremvoksende markeder, og ønsker å se tegn til at Kina ikke styrer mot en hard landing. På tross av dette ga faktisk aksjemarkedet i fremvoksende markeder bedre avkastning enn aksjemarkedet i utviklede markeder. 

Svakere i Kina

Gjennom september så vi også flere nøkkeltall som tilsa at utviklingen i Kina er svakere enn tidligere, men ikke fullt så svak som mange kanskje fryktet. Spesielt kinesisk industriproduksjon og -utviklingen har fått mye oppmerksomhet. Det faktum at nøkkeltall som viser at kinesisk tjenesteproduksjon har vært sterk i åtte kvartaler har imidlertid fått lite oppmerksomhet. 

Mye av diskusjonen i september var fokusert rundt en mulig renteheving av den amerikanske sentralbanken. Selv om beslutningen om ikke å heve styringsrenten var mer eller mindre forventet, ble sentralbanken gjennom sin uttalelse tolket dit hen at fremtidig renteheving nå var mindre sannsynlig på kort sikt. Spesielt deres fokus på lavere global økonomisk vekst var medvirkende til dette. 

Det var spesielt to årsaker til at den amerikanske sentralbanken valgte å ikke heve styringsrenten. Den ene er at det for tiden er lav inflasjon, og at det også er forventninger om lav inflasjon (samt at negativ global økonomisk utvikling kan føre til ytterligere negativt prispress). Den andre er at sentralbanken mener at det fortsatt er uutnyttede ressurser i arbeidsmarkedet, selv om arbeidsledigheten har blitt redusert i løpet av året. 

Det er nå flere investorer som spekulerer i at sentralbanken ikke vil sette opp renten i det hele tatt i år, og at en først litt utpå nyåret neste år vil se en renteøkning. Svakere enn ventet nøkkeltall fra USA i etterkant av rentebeslutningen, spesielt svake sysselsettingstall, har bidratt til å forsterke dette ytterligere. Tro om at renten ikke vil bli satt opp har videre vært en medvirkende årsak til det positive aksjemarkedet en har sett så langt i oktober. Dette er egentlig et paradoks – at indikatorer om svekket økonomisk utvikling gir et positivt aksjemarked. Og samtidig glemte tilsynelatende investorer sin bekymring om Kina. 

Krevende for obligasjonsfond

September var en utfordrende måned for kredittinvesteringer. Gjennom måneden ble kredittpåslagene i obligasjonsinvesteringer høyere, hvilket øker finansieringskostnaden for foretak og gir negativ avkastning for obligasjonsinvestor. Likviditeten i markedet er nå svært lav, hvilket er medvirkende til de lavere prisene i obligasjonsmarkedet. Den sekundære effekten av høyere kredittpåslag er imidlertid at den løpende renten fremover blir høyere, hvilket gjør kredittinvesteringer mer attraktive sammenlignet med andre aktivaklasser. 

Sjefen for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, var i september ute og advarte om at eurosonen kunne oppleve deflasjon i nærmeste fremtid. Seneste tall som har kommet for inflasjon i eurosonen viser nå også et fall i prisnivået på 0,1 prosent. I mars i år lanserte den europeiske sentralbanken et gigantisk stimuleringsprogram for å få inflasjonen nærmere sentralbankens mål på 2,0 prosent. Når inflasjonen nå er såpass langt unna målet, selv om nåværende deflasjon i stor grad er forårsaket av lavere energipriser, tror nå mange markedsaktører at den europeiske sentralbanken vil ytterligere stimulere økonomien. Dette gjerne ved kjøp av andre typer verdipapirer.

keyboard_arrow_up