Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Verdensindeksen falt med 2,1 prosent målt i norske kroner. Vekstmarkedene gikk noe bedre og falt med 1 prosent. Men de store svingningene vi så i august i aksjemarkedene verden over roet seg. Alle SKAGENs aksjefond falt, men bildet er delt. Noen falt mindre enn sine referanseindekser, andre falt mer.

Den store makronyheten i måneden var at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve valgte å beholde styringsrentene uforandret i sitt rentemøte. Det var primært usikkerheten rundt den globale veksten som avgjorde.  Nedbremsing i økonomisk aktivitet i den store industriprodusenten Kina og tilbakegang i råvaregiganten Brasil, som i september fikk sin kredittrating nedgradert av analysebyrået Standard & Poors fra «investment grade» til søppelstatus. Det negative sentimentet i Brasil har likevel skapt enkelte investeringsmuligheter, som for eksempel bilutleieselskapet Localiza. Du kan lese mer om SKAGEN Vekst’s nye selskap i statusrapporten.

Ingen ny Asiakrise

Som følge av den svake utviklingen i store vekstmarkedsland, hvor India er det største unntaket fra det dystre bildet, har diskusjonen startet om vi på nytt står overfor en vekstmarkedskrise som den i 1997. Vi tror ikke det. Til forskjell fra den gang har mange vekstmarkeder nå overskudd i sine byttebalanser, de har fordoblet sine valutareserver og mange land har gått fra fastkurs til mer flytende valuta. Som verdiforvaltere noterer vi at mange aksjer i vekstmarkedene har kommet ordentlig ned i pris og blitt verdt å kjøpe.

Utsiktene for utviklede land ser bedre ut. Da oljeprisen falt med 60 prosent i 1986 tok det fem kvartal før effektene av den lave oljeprisen kunne merkes på alvor. Om historien sier noe om dagens situasjon, bør man kunne se positive effekter rundt juletider 2015.

- Ser man fremover kan man notere at alle SKAGENs aksjefond handles med store rabatter mot sine, i enkelte tilfeller, ganske høyt prisede referanseindekser. Det er noe som over tid bør gi meravkastning. Aksjemarkedet er fortsatt et bra sted å være, sier investeringsdirektør Ole Søeberg.

Storkrasj i bilindustrien

I Europa fortsatte den nokså skjøre oppgangen. Fokus var på de store flyktningstrømmene som kontinentet opplever og hvordan mennesker på flukt skal bosettes, fordeles og hvordan dette skal finansieres. Den store nyheten på selskapsfronten var avsløringen av hvordan verdens nest største bilprodusent, Volkswagen, systematisk har jukset med sine dieselmotorer. Med skjult programvare har selskapet lykkes i å manipulere utslippstester til å vise at motorene deres har lavere utslipp enn de faktisk har. Nyheten slo ned som en bombe i Tyskland og resten av verden, og førte til at administrerende direktør måtte gå.

Mange andre selskaper i kjøretøyindustrien ble også dratt med i fallet. SKAGENs aksjefond har ingen aksjer i Volkswagen, men den generelle nedgangen etter skandalen skapte investeringsmuligheter i andre selskaper. Et eksempel er det tyske teknologiselskapet Infineon, som SKAGEN Focus investerte i etter kursfallet.

Les statusrapporter for våre fond i september:


Vil du følge nyheter og analyse fra SKAGEN?

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up