Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ian Bremmer er kjent for å levere skarpe analyser, når medier som CNN, BBC og Bloomberg trenger velargumenterte synspunkter omkring den geopolitiske situasjonen i forhold til de finansielle markeder.

Den amerikanske statsviteren og professoren Ian Bremmer er en av hovedtalerne på SKAGENs Nyttårskonferanse i Oslo, januar 2016 .

Bremmer er grunnlegger og administrerende direktør for Eurasia Group, et rådgivningsselskap innenfor politisk risiko, i tillegg er han professor i Global Research ved New York University. Vi har tatt en prat med Bremmer om den turbulente situasjonen i Europa og Midtøsten.

Vi opplever en krise uten sidestykke i EU. Når gjeldskrisen ser ut til å ha lagt seg har flyktningkrisen blitt akutt. Tror du det fins en EU-løsning på flyktningkrisen?
- Hvis spørsmålet er om Europa selv kan hindre flyktningstrømmen fra Syria, er svaret nei. Syria er kaos akkurat nå, og vil være det i overskuelig fremtid. Frankrike er naturligvis mer motivert enn noensinne til å ta opp kampen mot IS etter terroren i Paris. Men for å beseire IS vil det krever militære styrker og enighet om oppdraget.

Det har hittil vært vanskelig å finne for alliansen. Det underliggende problemet gjenstår: alle aktører som er innblandet i kampene har sine egne prioriteringer og sine egne sett med overlappende allierte og fiender.

Vil EU komme frem til en felles løsning på flyktningkrisen?
- Det er et veldig interessant spørsmål. De nåværende flyktningkrisen er den største trusselen som EU noensinne har stått ovenfor, mye større enn finanskrisen. Mennesker har snakket om «to Europa» i flere år nå. Det har vært en fiksering på kløften mellom «kjernen» og «perifierien» i EU. Men flyktningkrisen har vist at den virkelige kløften som truer Europa er den mellom de etablerte pro-Europapartiene og de euroskeptiske populistpartiene. De siste hendelsene i Paris vil øke denne kløften.

Hva tror du EU (og medlemslandene) vil gjøre for å forsøke å løse flyktningkrisen?
- De vil trolig gjøre så mye som deres nasjonale politikk tillater dem å gjøre. EU er flinke på å sammenblande problemer, dytte dem foran seg og håpe at det løser seg. Dette har for det meste fungert bra, særlig i tilfellet Hellas. Av ulike grunner er det ikke et alternativ i flyktningkrisen. Tyskland har allerede forsøkt å ta ledelsen i saken og erklært seg åpen for å ta i mot flyktninger, mens resten av Europa har forsøkt å stoppe dem. EU-landene må gå tilbake til tegnebordet.

Jo lengre de venter, desto mer øker problemet, og det gjør det vanskeligere å løse. Vi må ikke glemme at vinteren er på vei. Trykket for å finne en løsning på flyktningproblemet kommer til å bli mer intenst jo mer temperaturen faller i hele Europa.

Etter å ha vært ute i kulda en stund virker det som at mer autoritære politiske ledere i demokratier som Ungarn og Israel, og i mindre demokratiske land som Tyrkia, Russland og Hviterussland har kommet på moten igjen. Hvorfor? Tror du at vi ser en ny giv for mer autoritære ledere?
- Verden blir stadig mer kaotisk. Autoritære ledere gir et visst skinn av struktur og orden. Individuelle personligheter spiller åpenbart en rolle her. Men ser vi en ny trend av kvasi-demokratiske autoritære ledere? Trolig ikke. Den virkelig uavhengige trenden akkurat nå er økningen av ekstremistpolitikere. Både til høyre og venstre. Særlig i Europa, og terrorangrepene i Paris vil legge mer ved på dette bålet.

Når du kommer til Nyttårskonferansen i januar skal du utdype ditt syn på de fremste globale risikoene for investorer. Nå, en måned før jul, hva ser du som de største globale risikoene investorene møter?
- Den største risikoen er naturligvis den fortsatte syriske migrasjonskrisen og spredningseffektene til den europeiske politikken. En annen stor risiko er fragmenteringen av den sunnimuslimske blokken i Midtøsten. Særlig er Saudiarabias innflytelse redusert.

En del av dette har å gjøre med fallende oljepriser, som innebærer at Saudiarabia har langt mindre innflytelse enn det hadde for et par år siden. Rivalen Iran har flyttet fram posisjonene. Kjernevåpenavtalen som landet har undertegnet har gjort Iran mer offensivt i de ulike konfliktene som preger regionen. Dette har økt den langvarige og destabiliserende rivaliseringen mellom Iran og Saudiarabia.

- En tredje risiko er Kina. Etter år hvor man har sagt at Kina er i ferd med å utvikles, kan vi nå slå fast at Kina har utviklet seg. Kineserne har innsett av de må gå fra en eksportdrevet økonomi til en forbrukerdrevet økonomi. Dette skaper mer volatilietet for hele verdensøkonomien – vi har allerede sett hvordan dette rammer råvareeksportører. Investorer må forberede seg på flere forandinger fremover.

Alt du trenger å vite om Nyttårskonferansen 2016

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up