Hopp til hovedinnholdet
Skandinaver topper listen over nasjoner med best finansiell forståelse, viser en fersk undersøkelse.

Rangeringen av finansiell forståelse hos ulike nasjonaliteter er foretatt av Standard & Poor's Ratings Services.

- Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av våre skandinaviske kunder både kan og forstår mye relatert til finansielle produkter og konsepter, sier Ole Søeberg, investeringsdirektør i SKAGEN. Det gjør kundedialogen mer spennende og meningsfull for oss som arbeider med finans til daglig.

Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey har undersøkt de finansielle kunnskapene til mer enn 150 000 voksne i 148 land. Testpersonene ble spurt om kunnskaper innen grunnleggende finansielle konsepter slik som risikodiversifisering, inflasjon, tallforståelse og renters rente, skriver Gallup, som utførte undersøkelsen for Standard & Poor's.

Dersom testpersonene kunne svare riktig på tre av de fire konseptene de ble testet på, viser de finansiell forståelse, skriver Gallup videre. Norge, Danmark og Sverige toppet listen med en finansiell forståelsesgrad på 71 prosent. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.