Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Pippa Malmgren er en amerikansk politisk analytiker. Hun har blant annet vært spesialrådgiver til den amerikanske presidenten i National Economic Council. Hun er grunnlegger av DRPM Group og med-gründer i H Robotics.

Dr. Philippa Malmgren hjelper selskaper, investorer, politikere og offentligheten å bedre forstå hvordan risiko og aksjekurser vil bevege seg i det økonomiske landskapet. Hun setter ting i sammenheng og kombinerer innsikt om markeder, politikk og geopolitikk til signaler om viktige og investeringsverdige trender.

Malmgren er en av talerne ved SKAGENs Nyttårskonferanse i Oslo, januar 2016.

Hun har særlig sterke synspunkter på viktigheten av teknologi og produksjon i moderne økonomier, og er grunnlegger av H Robotics, som bygger droner i Storbritannia.

I 2015 publiserte Malmgren boka Signals: the Breakdown of the Social Contract and the Rise of Geopolitics, som havnet på toppen av bestselgerlisten til Amazon fire ganger.

To motstridende krefter

Det fins økonomiske signaler overalt, skriver Malmgren i boka, fra supermarkeder til militære hendelser. De avslører historien om en verdensøkonomi hvor de fleste industrialiserte land er dypt forgjeldet. Sentralbankene har gjort sitt beste for å trylle frem inflasjon i håp om at det vil nedkjempe deflasjon.

Men risikoen er at våre dagligliv og bærekraften til våre styresett vil påvirkes av to motkrefter som trekker ned: deflasjon – ikke nok jobber eller inntekter, og inflasjonspress fra lønnskrav fra vekstmarkedene, økte proteinpriser og økning i husleier. Det kommer til å bli viktige konsekvenser.

Sosiale kontrakter brytes

Kvantitative lettelser fanger folk i en skrustikke ved å presse opp levekostnadene samtidig som inntektene faller. Dette bryter den viktige sosiale kontrakten mellom folk og styresmaktene, og utløser mange tilsynelatende tilfeldige hendelser: sosial uro i vekstmarkedene, flytting av produksjon og arbeidsplasser tilbake til USA og Vesten, økte mat- og energipriser.

De økte prisene, men minkende størrelsene på middagen, sjokoladen og en bolig fører ikke bare til problemer hjemme, de kan også gi noen vekstmarkeder grunn til å utplassere militære styrker for å sikre ressursene og beskytte innbyggerne fra konsekvensene av inflasjon og deflasjon. Dette har allerede ført til militære sammenstøt og nestenhendelser mellom USA, kinesiske og russiske fly, krigsskip og ubåter.

Vekst og innovasjon er løsningen

Løsningen, ifølge Malmgren, er vekst og innovasjon. Enkeltpersoner funderer på hvordan de kan skape inntekter for seg selv. Spørsmålet er hvorvidt stater vil tillate enkeltpersoner i den nye sosiale kontrakten med friheten de trenger for å bygge morgendagens økonomi i dag. Samtidig bedriver styresmaktene innovasjon i form av nye måter å skattlegge innbyggerne mer for å tette gapet mellom inntekter og utgifter.

For skrive en bok om innovasjon brukte Malmgren, naturlig nok, innovative metoder, nemlig crowd funding (en.wikipedia.org). På 15 dager hadde hun skaffet 249 prosent av de nødvendige midlene til prosjektet. Crowd funding vil dramatisk endre hvordan bedrifter finansieres. Størstedelen av sysselsettingen i økonomien skapes av bedrifter med færre enn 50 ansatte. De kan bruke crowd funding for å skaffe kapital. Dette er et signal vi bør være oppmerksomme på og som gir grunn til optimisme for fremtiden.

Alt du trenger å vite om SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up