Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Garry Evans er en foredragsholderne på SKAGENs Nyttårskonferanse 12. januar 2016, hvor han skal fortelle "How To Find Return In A Stagnant World". Vi har bedt Evans gi oss et innblikk i BCA's syn på det kommende året i tre mulige scenarier.

Det mest sannsynlige hovedscenariet, et mindre sannsynlig bear-scenario og et katastrofe-scenario som han vurderer som det minst sannsynlige.

Hovedscenariet: Positiv, men lavere vekst i USA, Europa og Japan 

Dette scenariet har 60 prosents sannsynlighet: Veksten i USA, Europa og Japan vil fortsatt være positiv, men under gjennomsnittet. Det manglende inflasjonspresset betyr at den amerikanske sentralbanken hever renten, men kun langsomt, at Bank of Japan og ECB gir ytterligere kvantitative lettelser og at de lange rentene ligger stabilt.

Ingen resesjon, høyere risiko

Det er ingen resesjon, men likevel kun en moderat vekst i forbruket og kapitalutgiftene i de utviklede markedene. Aktiva i de høyeste risikoklassene vil gi den beste avkastningen, selv om den ikke vil være særlig høy. Høyt forrentet gjeld stabiliseres i takt med at oljeprisen svinger rundt 40 dollar.

De øvrige råvareprisene faller fortsatt og dollaren stiger ytterligere. Vekstmarkedsaksjer underpresterer. Men etter seks år med ekspansjon og Fed som hever renten i et usikkert klima, er risikoen høyere enn normalt.

Bear-scenariet: Global industriell resesjon 

Dette scenariet har 30 prosents sannsynlighet: Det vil være en global industriell resesjon og stor beherskelse for aktivaklasser med høy risiko. Konsekvensene av lavere olje- og råvarepriser går ut over sysselsetting, kapitalutgifter og inntjening i de utviklede markedene. Den fortsatte nedbremsingen i vekstmarkedene rammer også eksporten i de utviklede markedene.

Motvilje overfor risikoaversjon

Kredittbegivenheter i vekstmarkedene øker investorenes motvilje overfor risikoaversjon. Sentralbankene kjører de kvantitative lettelsene frem igjen. Fed sier stopp etter én renteøkning; ECB og Bank of Japan gjør ytterligere kvantitative lettelser. Serviceytelser vokser fortsatt i USA og Europa og resesjonen viser seg derfor å være behersket.

Regjeringene lytter kanskje til Larry Summers og strammer inn finanspolitikken. Renten på 10-årige statsobligasjoner faller igjen til 1,5 prosent. Statsobligasjoner er den eneste aktivaklassen, med unntak av amerikanske dollar, som skaper positiv avkastning. Amerikanske aksjer faller 15-20 prosent.

Katastrofe-scenariet: Full resesjon, med USA i spissen

Dette scenariet har 10 prosents og dermed minst sannsynlighet: Verden tipper verden over i full resesjon, drevet av et USA som har mistet pusten. Hvor Fed feiler ved å heve renten for raskt, og hvord et er full krise i vekstmarkedene. Sentralbankene kan ikke gjøre noe særlig, da rentene allerede er rundt null.

Det blir stilt spørsmål ved de effektiviteten til kvantitative lettelser. Politikerne avviser tanken om en strammere finanspolitikk. Inntjeningen kollapser og globale aksjer går inn i et fullt bear-marked. Kun de mest stabile aktiva gir noe avkastning, det vil si CHF (sveitsiske franc), gull, amerikanske statspapirer og obligasjoner.

Les mer og meld deg på SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse 2016, som går av stabelen 12. januar i Oslo på Radisson Blu Plaza.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up