Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Shanghai Composite Indeks avbildet på en skjerm i Tokyo. Det kinesiske aksjemarkedet har falt kraftig den siste tiden. Foto: Bloomberg

- Det vi vet er at fokus på lavt prisede og gode selskaper er det som skaper best resultater over tid. Dette har ikke endret seg siste uke, sier Kristoffer Stensrud, porteføljeforvalter for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki.

Det kinesiske innenlandske aksjemarkedet har den siste uken falt med over 20 prosent. Fallet kommer på toppen av det allerede store fallet for Shanghai-børsen siden midten av juni, og samtidig som kinesiske myndigheter har forsøkt stadig nye stimulerende tiltak for økonomien og aksjemarkedet.

Global tautrekking

Grunnen til nervøsiteten i de globale aksjemarkedene, og da spesielt det kinesiske, har mye vært den økonomiske utviklingen i midtens rike, samt mulige renteøkninger i USA. De siste ukene har dette gitt fall på de fleste av verdens børser store børser.  

 - Det foregår en global tautrekking. På den ene side er tegnene på svekkelse i den kinesiske økonomien, og på den andre står amerikansk økonomi, som synes å være i en slik form at det snart er mulig med renteøkninger, sier Stensrud.

Den utløsende faktoren for uroen i aksjemarkedene den siste uken var at kinesiske myndigheter forsøkte å devaluere landets valuta for å få fart på eksporten. Kina har i en årrekke hatt tilnærmet fastkurs mot amerikanske dollar og devalueringen injiserte ny og uventet usikkerhet i markedet. Dette har allerede medført andre devalueringer og ytterligere svekkelser for vekstmarkedsvalutaer.

- Og er det noe markedene ikke liker, så er det usikkerhet, forklarer Stensrud.

Hva nå?

Det er aldri enkelt å spå framtiden og vi vil derfor ikke gjøre det i denne sammenhengen heller. Som selskapsplukker har vi derfor en velutviklet aversjon mot å være økonomiske spåmenn. Utfordringen er selvsagt - enten vi liker det eller ei, at selskapene vi investerer i påvirkes av endringer den økonomiske utviklingen.

SKAGENs beste løsning for å redusere denne utfordringen er å kjøpe aksjer i lavt verdsatte selskaper som er forholdsvis robuste mot store økonomiske svingninger. For øyeblikket gir svingene i aksjemarkedene SKAGEN muligheten til å gjøre investeringer som på lang sikt kan vise seg vellykkede.

-Vi kan allerede konstatere at svekkelsen av koreanske Won har gitt et løft for våre eksportorienterte koreanske selskaper, sier Stensrud. 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up