Sterk avslutning for SKAGEN Focus

Av: Jonas Edholm

Etter et svært godt fjerde kvartal sluttet SKAGEN Focus året 2020 med solid avkastning, et godt stykke foran indeks.