Fond og kurser

SKAGEN forvalter aksjefond som kan investere i selskaper over hele verden. Vi tilbyr også rentefond og kombinasjonsfond. Alle våre fond tar utgangspunkt i grunntankene i SKAGENs investeringsfilosofi.

Aksjefond

Hvor lenge bør du spare i våre aksjefond?

SKAGEN Global A - minimum 5 år
SKAGEN Kon-Tiki A - minimum 5 år
SKAGEN m2 A - minimum 5 år
SKAGEN Vekst A - minimum 5 år

SKAGEN Global A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 1377,7076
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN Global A: 15,87 %
MSCI AC 4,85 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Kon-Tiki A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 740,5107
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN Kon-Tiki A: 16,45 %
MSCI EM 9,97 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN m2 A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 150,9301
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN m2 A: 17,33 %
MSCI ACWI Real Estate IMI 23,53 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Focus A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 100,7470
Avk. siden start (26.05.2015):
SKAGEN Focus A: 0,75 %
MSCI AC 0,53 %

SKAGEN Vekst A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 1945,5138
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN Vekst A: ** 14,81 %
MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic 10,68 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

**Investeringsmandat endret 1.1.2014. Les mer.

Kombinasjonsfond

SKAGEN Balanse 60/40

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 136,3565
Avk. siden start (29.02.2012):
SKAGEN Balanse 60/40: 10,02 %
60/40-index 12,00 %

Rentefond

Hvor lenge bør du spare i våre rentefond?

SKAGEN Tellus A - minst 3 år
SKAGEN Credit NOK - minst 2 år
SKAGEN Avkastning - minst 1 år
SKAGEN Høyrente - under 6 måneder

SKAGEN Tellus A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 130,5264
Avk. * pr 28.05.2015:
SKAGEN Tellus A: 6,89 %
JPM GBI Broad 5,68 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Credit NOK

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 101,7215
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN Credit NOK: 1,72 %
ST3X 1,85 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Avkastning

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 143,5670
Avk. * pr 29.05.2015:
SKAGEN Avkastning: 5,54 %
ST4X 5,50 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Høyrente

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 101,6904
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente: 1,94 %
ST2X 1,36 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

Chart
Fond
Indeks
Kurs 29.05.2015 100,4340
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente Institusjon: 2,11 %
ST1X 1,15 %
Risikoskala SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Balanse 60/40 SKAGEN Tellus SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN m2 SKAGEN Credit NOK SKAGEN Focus

Les mer om risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.