Fond og kurser

SKAGEN forvalter aksjefond som kan investere i selskaper over hele verden. Vi tilbyr også rentefond og kombinasjonsfond. Alle våre fond tar utgangspunkt i grunntankene i SKAGENs investeringsfilosofi.

Aksjefond

Hvor lenge bør du spare i våre aksjefond?

SKAGEN Global A - minimum 5 år
SKAGEN Kon-Tiki A - minimum 5 år
SKAGEN m2 A - minimum 5 år
SKAGEN Vekst A - minimum 5 år
SKAGEN Focus - minimum 5 år

SKAGEN Global A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 1316,2696
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN Global A: 15,34 %
MSCI AC 4,64 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Kon-Tiki A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 639,1450
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN Kon-Tiki A: 14,85 %
MSCI EM 8,69 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN m2 A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 143,1770
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN m2 A: 13,55 %
MSCI ACWI Real Estate IMI 20,38 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Focus A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 90,9609
Avk. siden start (26.05.2015):
SKAGEN Focus A: -9,04 %
MSCI AC -1,80 %

SKAGEN Vekst A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 1838,6574
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN Vekst A: ** 14,33 %
MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic 10,49 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

**Investeringsmandat endret 1.1.2014. Les mer.

Kombinasjonsfond

SKAGEN Balanse 60/40

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 130,7493
Avk. siden start (29.02.2012):
SKAGEN Balanse 60/40: 7,97 %
60/40-index 10,23 %

Rentefond

Hvor lenge bør du spare i våre rentefond?

SKAGEN Tellus A - minst 3 år
SKAGEN Credit NOK - minst 2 år
SKAGEN Avkastning - minst 1 år
SKAGEN Høyrente - under 6 måneder

SKAGEN Tellus A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 133,5117
Avk. * pr 27.08.2015:
SKAGEN Tellus A: 6,96 %
JPM GBI Broad 6,41 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Credit NOK

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 98,3831
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN Credit NOK: -1,30 %
ST3X 1,74 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Avkastning

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 143,3148
Avk. * pr 28.08.2015:
SKAGEN Avkastning: 5,46 %
ST4X 5,47 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Høyrente

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 102,0144
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente: 1,70 %
ST2X 1,29 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

Chart
Fond
Indeks
Kurs 28.08.2015 100,8076
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente Institusjon: 1,88 %
ST1X 1,07 %
Risikoskala SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Balanse 60/40 SKAGEN Tellus SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN m2 SKAGEN Credit NOK SKAGEN Focus

Les mer om risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.