Fond og kurser

SKAGEN forvalter aksjefond som kan investere i selskaper over hele verden. Vi tilbyr også rentefond og kombinasjonsfond. Alle våre fond tar utgangspunkt i grunntankene i SKAGENs investeringsfilosofi.

Aksjefond

Aksjefond har normalt 80-100 prosent eksponering mot aksjemarkedet.

Skal du spare i aksjefond bør du ha en investeringshorisont på minimum 5 år.

SKAGEN Global A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 1073,2230
Avk. * pr 16.04.2014:
SKAGEN Global A: 15,28 %
MSCI AC 2,93 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Kon-Tiki A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 602,5945
Avk. * pr 16.04.2014:
SKAGEN Kon-Tiki A: 16,10 %
MSCI EM 8,19 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN m2

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 110,1486
Avk. * pr 16.04.2014:
SKAGEN m2: 6,86 %
MSCI ACWI Real Estate IMI 11,85 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Vekst A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 1647,6865
Avk. * pr 16.04.2014:
SKAGEN Vekst A: 14,74 %
MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic 9,57 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

Kombinasjonsfond

SKAGEN Balanse 60/40

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 118,2032
Avk. siden start (29.02.2012):
SKAGEN Balanse 60/40: 8,17 %
60/40-index 7,78 %

Rentefond

Rentefond investerer i rentepapirer og bankinnskudd.
Investeringshorisont for rentefondene:
SKAGEN Tellus - minst 3 år
SKAGEN Avkastning - minst 6 måneder
SKAGEN Høyrente - under 6 måneder

SKAGEN Tellus

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 112,3260
Avk. * pr 15.04.2014:
SKAGEN Tellus: 5,49 %
JPM GBI Broad 3,64 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Avkastning

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 139,3903
Avk. * pr 16.04.2014:
SKAGEN Avkastning: 5,67 %
ST4X 5,58 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Høyrente

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 101,9438
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente: 2,47 %
ST2X 1,64 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

Chart
Fond
Indeks
Kurs 16.04.2014 100,6036
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente Institusjon: 2,43 %
ST1X 1,56 %
Risikoskala SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Balanse 60/40 SKAGEN Tellus SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN m2

Les mer om risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.