Fond og kurser

SKAGEN forvalter aksjefond som kan investere i selskaper over hele verden. Vi tilbyr også rentefond og kombinasjonsfond. Alle våre fond tar utgangspunkt i grunntankene i SKAGENs investeringsfilosofi.

Aksjefond

Hvor lenge bør du spare i våre aksjefond?

SKAGEN Global A - minimum 5 år
SKAGEN Kon-Tiki A - minimum 5 år
SKAGEN m2 A - minimum 5 år
SKAGEN Vekst A - minimum 5 år

SKAGEN Global A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 1331,6302
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN Global A: 15,89 %
MSCI AC 4,72 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Kon-Tiki A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 713,9770
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN Kon-Tiki A: 16,46 %
MSCI EM 9,81 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN m2 A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 155,5971
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN m2 A: 20,93 %
MSCI ACWI Real Estate IMI 25,89 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Vekst A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 1866,8904
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN Vekst A: 14,77 %
MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic 10,64 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

Kombinasjonsfond

SKAGEN Balanse 60/40

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 133,2360
Avk. siden start (29.02.2012):
SKAGEN Balanse 60/40: 10,05 %
60/40-index 12,23 %

Rentefond

Hvor lenge bør du spare i våre rentefond?

SKAGEN Tellus A - minst 3 år
SKAGEN Credit NOK - minst 2 år
SKAGEN Avkastning - minst 1 år
SKAGEN Høyrente - under 6 måneder

SKAGEN Tellus A

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 133,8501
Avk. * pr 26.02.2015:
SKAGEN Tellus A: 7,42 %
JPM GBI Broad 5,86 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Credit NOK

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 99,1654
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN Credit NOK: -0,83 %
ST3X 1,61 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Avkastning

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 144,2508
Avk. * pr 27.02.2015:
SKAGEN Avkastning: 5,63 %
ST4X 5,56 %
*Gj.snittlig årlig avkastning siden start

SKAGEN Høyrente

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 101,2780
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente: 2,15 %
ST2X 1,54 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

Chart
Fond
Indeks
Kurs 27.02.2015 99,9898
Avkastning siste 12 mnd:
SKAGEN Høyrente Institusjon: 2,26 %
ST1X 1,30 %
Risikoskala SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Institusjon SKAGEN Balanse 60/40 SKAGEN Tellus SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN m2 SKAGEN Credit NOK

Les mer om risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og tegnings- og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.