Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Kjøp når frykten er størst

Utviklingen i aksjemarkedene i vekstmarkedene har vært preget av frykt for handelskrig, økte renter, politiske problemer og annet. Resultatet er at MSCI sin vekstmarkedsindeks er ned hele 15 prosent så langt i år. Etter den siste nedturen er utviklingen, målt med MSCI sin indeks i amerikanske dollar, stort sett uendret siden finanskrisen.

Det har riktignok vært noen oppturer og nedturer, men samlet sett så ligger vekstmarkedsindeksen på rundt 980, som er det samme nivået den hadde ved inngangen til 2010, og da etter en gjeninnhentingen etter finanskrisen. (Se graf 1)

Em graf
Graf 1: MSCI Vekstmarkedsindeks er ned hele 15 prosent så langt i år, men samlet sett ligger den på nivået fra 2010. Kilde: Bloomberg

Det har med andre ord gått nesten 10 år uten at den økonomiske utviklingen har blitt gjenspeilet i aksjemarkedene i disse landene. Og verden har som kjent endret seg. 

I den samme perioden har MSCI Vekstmarkedsindeks stort sett handlet innenfor et ganske veldefinert definert bånd rundt de utviklede markedene. Måles utviklingen i aksjekurs mot bokførte verdier (P/B), så har vekstmarkedene i snitt handlet til en rabatt på 20 prosent mot utviklede markeder. Utviklingen har riktignok vært både litt opp og ned, men stort sett har pilene pekt en vei siden finanskrisen. (Se graf 2)

PB graf
Graf 2: Måles utviklingen i aksjekurs mot bokførte verdier (P/B) har vekstmarkedene i snitt handlet til en rabatt på 20 prosent mot utviklede markeder. Kilde: Bloomberg

Rabatten på bokførte verdier for vekstmarkeder mot utviklede markeder er nå på hele 37 prosent, og vekstmarkedene handles for tiden til rundt 1,5 ganger bokførte verdier. Til sammenligning handles de utviklede markedene til 2,3 ganger bokførte verdier. Det interessante er at tall fra Bloomberg viser at avkastningen på denne egenkapitalen er mer eller mindre lik for utviklede og vekstmarkeder. Med andre ord en ordentlig rabatt.

Sist gang rabatten var så stor som den er nå, fikk vi to gode år i vekstmarkedene.

Etter en runde med rabatter på 37-38 prosent i 2015, steg vekstmarkedene med 11 prosent i 2016 og 37 prosent i 2017. Begge målt i amerikanske dollar. Motsatt, så var overprisen for vekstmarkedene mot utviklede markeder målt på bokførte verdier på det største i 2009. I etterkant falt avkastningen kraftig, for så å bli negativ. Man teller selvsagt ikke med årene rundt finanskrisen ettersom disse var veldig spesielle, og med store svingninger i aksjekursene og dermed også verdsettelsene mot bokførte verdier.

Selv om vekstmarkedene for tiden ser veldig attraktive ut, så er det selvfølgelig slik at verdsettelser selvsagt aldri gir hele historien. På kort sikt svinger kursene mye. Og, det er ikke gitt at nåværende verdsettelse betyr noe for hvor aksjekursen er i morgen.

Men, på litt lengre sikt er det alltid slik at investorene vurderer om noe ser billig eller dyrt ut før de investerer. Ofte mot et selskaps, eller et markeds, egen historikk.

Selv om verdsettelsene for øyeblikket ser lave ut, så er det også andre komponenter som spiller inn når verdens investorer bestemmer veien videre for vekstmarkedene. De kanskje to viktigste er den generelle økonomiske utviklingen i disse landene, og hvilken vei dollaren spretter i tiden som kommer.

Riktig nok har dollaren styrket seg mot en handelsvektet kurv av andre valutaer siden starten av året, men denne utviklingen ser nå ut til å ha flatet litt ut fra juni og fram til nå.

Hva gjelder økonomiene i vekstmarkedene, så er bildet sammensatt. Men, som jeg har argumentert i flere sammenhenger den senere tiden, så er det langsiktige bildet intakt. Spesielt de asiatiske landene kommer til å fortsette å vokse, utvikle en middelklasse og bredde økonomiene sine bort fra ren produksjon av goder til utviklede markeder.

Basert på alt dette, samt hvordan verdsettelsene ser ut i vekstmarkedene akkurat nå, så er det kanskje på tide å gjøre slik Warren Buffett anbefaler: Å kjøpe når frykten er størst!

Kommentaren har stått på trykk i Dagens Næringsliv

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up