Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Investeringsdirektøren: Mulighetene ligger i vekstmarkedenes problemer

Globale aksjer fortsatte i samme retning i tredje kvartal og leverte tilfredsstillende resultater. Dette skyldes i hovedsak sterke og relativt gode utviklede markeder, særlig USA. Vekstmarkedene måtte igjen notere tap, riktignok noe redusert fra andre kvartal, da svingningene mellom land og sektorer økte.

De fleste av våre aksjefond leverte solid absoluttavkastning i kvartalet. Unntaket var SKAGEN Kon-Tiki som ble rammet ganske hardt da vekstmarkedene igjen ble utsatt for en rekke makroøkonomiske hendelser. Den viktigste var eskaleringen av de amerikanske handelsrestriksjonene, særlig mot Kina. Bekymringene over hvilken effekt handelskrigen vil ha på Kinas økonomiske vekst økte, som igjen la en demper på investorenes interesse for vekstmarkedene generelt. En stadig sterkere dollar, godt hjulpet av økende amerikanske renter, har også hatt negativ innvirkning på mange vekstmarkedsland, særlig de med høy utenlandsgjeld.

Tyrkisk trøbbel

De landene som opplever politisk uro, som Tyrkia og Argentina, har i særlig grad fått kjenne de økonomiske motvindene. Tyrkia er spesielt hardt truffet, med tyrkisk lira som falt over 40 prosent og tyrkiske aksjer som har mistet over halve børsverdien i euro, hittil i år. Tyrkia er relativt liten i økonomisk vekt og markedsstørrelse, landet utgjør mindre enn 1 prosent av vekstmarkedsindeksen. Like fullt øker bekymringen for at de tyrkiske problemene kan spre seg til andre vekstmarkedsland.

SKAGEN Kon-Tikis overvekt i Tyrkia har bidratt til mindreavkastningen, men det tas nå skritt for å adressere dette. Vi deler likevel ikke investorenes frykt for en bredere smitteeffekt og er grunnleggende positive til vekstmarkeder. De er fortsatt ventet å vokse dobbelt så fort som de utviklede markedene de neste to årene, og i gjennomsnitt ha halvparten så mye gjeld. De langsiktige driverne for strukturell ekspansjon og vekst er fortsatt tilstede. Vi mener fortsatt at de store forskjellene mellom vekstmarkedslandene og attraktive verdsettelser, særlig i forhold til mange utviklede markeder, gir gode muligheter for investorer. Dette gjelder særlig for aktive forvaltere med langsiktig tidshorisont, som oss.

Dollaren virker nå overvurdert etter flere ulike parametere og et valutafall vil trolig bedre situasjonen for vekstmarkedene. Det er også mulig at president Trump vil myke opp den harde linjen han har hatt på handel når toll på amerikansk eksport begynner å skade USA, særlig nå som det viktige mellomvalget til kongressen står for døren. Dersom de to største problemene for vekstmarkedene i år blir reversert (dollarkurs og toll) kan det få fart på innhentingen.

Momentum i utviklede markeder

I tråd med det fine været vi har hatt i Europa og USA i sommer, var utsiktene betydelig lysere for de utviklede markedene i tredje kvartal. I USA kunne man notere seg for den sterkeste aksjeavkastningen i et kvartal på fem år. Det er fortsatt relativt sunne grunnleggende forhold i de fleste regioner i verden, og selskaper er fortsatt forsiktig optimistiske med tanke på utsiktene. Tross høye verdsettelser, både i forhold til historiske nivåer og vekstmarkedene, finner porteføljeforvalterne gode selskaper og har gjort en rekke spennende investeringer i kvartalet.

Dette kvartalet markerer tiårs-jubileet til finanskrisen, en tid med historisk uro og usikkerhet for investorer. Våre andelseiere har fått betydelig avkastning, i likhet med det generelle markedet i de ti årene etter finanskrisen. Det har ikke vært uten turbulens på veien. Nå begynner pengepolitikken i verden å normaliseres og vi håper at aksjeplukking skal lønne seg i økende grad. Jubileet understreker også fordelene ved å beholde roen og ha et langsiktig perspektiv. Vi i SKAGEN fortsetter å velge de sterkeste selskapene over hele verden, til de mest attraktive prisene. Jeg er sikker på at fremtiden vil være like givende.

Les også

Fondenes kvartalsrapporter

Vekstmarkeder

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Postkort fra Brasil, del 2: Suzano – råvaregiganten

En av de største investeringene i SKAGEN Kon-Tiki er brasilianske Suzano. Som en nesten 100 år ...

SKAGEN Kon-Tiki: En unik kombinasjon av verdi og kvalitet

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki fortsetter å levere meravkastning ved hjelp av aksjeplukking og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up