Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Øker opp i USA

30. oktober 2015

Det har gitt et godt bidrag til fondets avkastning så langt i år, både absolutt og relativt.

Selskapene viser vei

Ved inngangen til 2015 utgjorde SKAGEN Globals USA-andel 30 prosent. Etter årets tre første kvartaler er den økt til 39 prosent. Aldri før, siden oppstarten av fondet i 1997, har USA-vektingen vært høyere. Fondets referanseindeks, MSCI AC World, har til sammenligning en USA-andel på 56 prosent.

For å sette SKAGEN Globals USA-eksponering i historisk perspektiv; På bunn i 2002 utgjorde denne bare fire prosent av fondet, mot 56 prosent av verdensindeksen (MSCI World).

Den gang, som nå, er det prisingen av selskapene som avgjør hvor mye, og hvilke land, SKAGEN Global og de øvrige aksjefondene våre er eksponert i.

En relativ sterk amerikansk økonomi fremover blir en sentral inntjeningsdriver, både for amerikanske og globale selskaper.

Kastet oss ikke på Amerikatoget

At SKAGEN Global har vektet seg opp i USA skyldes, med andre ord, ikke at vi har benyttet anledningen til å kaste oss på et amerikatog som i år har blitt stående igjen på perrongen. Et tog som etter vår mening er lastet med mange relativt høyt prisede tungvektere innen medisin, sosiale medier og ny teknologi - som strømmetjenesten Netflix.

Det er, som alltid, vår verdibaserte investeringsfilosofi som ligger til grunn for den økte USA-eksponeringen. Så langt i 2015 har markedet også satt høyere pris på våre til dels Upopulære og Undervurderte amerikanere.    

Etter årets ni første måneder er fire av de fem største bidragsyterne til SKAGEN Globals resultat USA-baserte; General Electric, AIG, Google og Citigroup. Alle fire ligger inne på listen over fondets 10-på topp investeringer. En god støttespiller til årets gode bidrag har selvsagt den sterkere dollaren vært.

U-skagensk?

Nevnte fire amerikanere prises til mellom 8,4 og 18 ganger neste års forventede inntjening. «Billigst» er Citigroup, mens Google er «dyrest».

At vi som verdiforvaltere kan sitte tungt inne i en aksje til P/E 18 høres kanskje litt u-skagensk ut. Men så lenge Google fortsetter å levere imponerende organisk vekst på 20 prosent i året får den fortsatt grønt lys på vår verdikalkulator. Basert på den informasjonen vi sitter på i dag begynner imidlertid Google-aksjen å nærme seg vårt kursmål - se mer i statusrapporten.  

Ut i fra siste 12 måneders løpende inntjening prises den brede amerikanske aksjeindeksen, S&P 500, til 21 ganger selskapenes inntjening. Til tross for rekordhøye resultatmarginer forventer investorene fortsatt god vekst i inntjeningen neste år, som gjør at P/E-nivået for 2016 faller til rundt 16. Det er på linje med hva verdensindeksen prises til.

SKAGEN Globals portefølje prises med en rabatt på rundt 25 prosent. Den kan gå inn hvis aktiv verdibasert forvaltning blir mer populær blant investorene. De første signalene om at så kan være tilfellet har vi kanskje allerede sett.

Levering blir premiert

Siste tids kursutvikling, og investorenes reaksjoner på resultatene fra selskapene for årets tredje kvartal, viser at de nå legger mer vekt på respektive selskapers resultater. De som leverer blir premiert, mens de som skuffer blir straffet.  

Etter flere år i skyggenes dal av populære vekstaksjer håper selvsagt vi at våre verdibaserte investeringer kommer på moten igjen. Årets høst har i hvert fall stått i SKAGEN Globals, og våre øvrige aksjefonds relative tegn.


Vil du følge nyheter og analyse fra SKAGEN?

USA

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra USA

Skal jeg kjøpe aksjefond nå, eller vente med å investere?

Det fins heldigvis et enkelt svar som gjør at du slipper å til stadighet følge med. Jeg skal røpe ...

Hvordan ser SKAGEN på valget i USA?

De som håpet på en rask avklaring i USA har flere skuffelser i vente. Hvem som inntar Det hvite hus ...

Investeringsdirektøren: Mulighetene ligger i vekstmarkedenes problemer

Utviklede markeder hadde nok et godt kvartal, mens det var motbakke for vekstmarkedene. Nå kan det ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up