Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

1 min lesing

Japans fåfengte inflasjonsforsøk

Bank of Japan sin styringsrente har ligget lavere enn 0,5 prosent siden desember 1995. Sentralbanken har jobbet hardt for å komme opp med nye løsninger for å styre pengepolitikken og er for tiden inne i et stort program for pengepolitiske lettelser.

Foruten de sporadiske effektene av endringer i moms, har konsumprisene vært bemerkelsesverdig stabile de siste 22 årene. Siden desember 1995 har gjennomsnittlig inflasjon vært litt mindre enn 0,1 prosent per år.

Hvis målet var prisstabilitet i Japan kunne alle tiltakene ansees som en stor suksess. Men, målet er inflasjon på 2 prosent. En må dermed konkludere med at pengepolitikken har vært en fullstendig fiasko.

Les mer om Japans fåfengte invasjonsforsøk i denne rapporten (pdf, på engelsk)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up