Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mann utendørs
Fondets svenske hovedforvalter Michael Gobitschek har vært med siden starten 31. oktober 2012.

Fondets første måneder bød på tosifret kursstigning og stor optimisme. Men det snudde brått da USA ga signaler om at de ville stramme inn pengepolitikken og fase ut de såkalte kvantitative lettelsene i 2013. Det førte til øyeblikkelige renteøkninger og valutauro.

Alt rammet det globale eiendomsaksjemarkedet med kraftige fall i tiden etterpå, særlig i vekstmarkedene hvor SKAGEN m2 hadde stor eksponering. Det var en begivenhetsrik periode i eiendomsaksjemarkedet som krevde is i magen.

- De første årenes makroøkonomiske begivenheter og påfølgende svingninger i aksjekursene modnet oss som porteføljeteam. Den kortvarige krisen i det globale eiendomsaksjemarkedet ga oss noen uvurderlige erfaringer og inspirasjon til å skreddersy en enda mer robust portefølje, som kan motstå eksterne faktorer som eksempelvis renteøkninger eller kriser, bedre, sier hovedforvalter Michael Gobitschek.

En balansert og konsentrert portefølje

SKAGEN m2 består i dag av en global eiendomsportefølje på knapt 30 ulike selskapet, med en god spredning på forskjellige geografiske regioner, eiendomstyper og eiendomsselskaper. Det globale mandatet gjør det mulig å flytte investeringene der det er mest interessant for tiden – og trekke pengene vekk hvis det er bobletendenser.

Dessuten har erfaringene fra de første årene lært Michael Gobitschek å velge de selskapene som har et proaktivt forhold til eiendommene sine, og som tenker bærekraftig. Gjennom blant annet renovering har de kunnet påvirke utviklingen ut over den normale veksten i leieinntektene, men støttet av løpende leiegenererende aktiva.

De eiendomsselskapene som har kommet langt med bærekraft eller bruker sertifiserte bygninger er også de som kan ta den høyeste leien og har de laveste kostnadene. Dermed blir de vinnere over tid.

Europas beste eiendomsfond i 2016

Etter en utfordrende start i fondets historie har SKAGEN m2 markert seg sterkt de siste årene. I 2016 gjorde forvalterne det så bra at de lå helt på topp på Morningstars liste over de 83 eiendomsfondene som er notert i Norge. Ser man på fondets resultater de siste tre år, fra 1. oktober på Morningstar Direct, havner fondet på topp tre av alle eiendomsfond i Europa.

På jubileumsdatoen 31. oktober 2017 ligger fondet solid foran sin referanseindeks hittil i år med fire prosentpoeng, og med en absoluttavkastning på 12 prosent. Ifølge Michael Gobitschek er det gode forutsetninger for de globale eiendomsmarkedene de kommende årene også.

- Det er et marked som er drevet av noen svært sterke krefter, som bidrar til at globale eiendomsaksjer er blitt en attraktiv langsiktig investering. Befolkningstallet i verden øker jevnt. Samtidig stiger den globale velstanden og stadig flere mennesker flytter fra landsbygda til byene. Alt dette er faktorer som øker etterspørselen etter blant annet større kjøpesentre, flere kontorbygg og flere sentralt beliggende boliger, sier Michael Gobitschek.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up