Hopp til hovedinnholdet
1 min lesing

Gunstige forhold i det globale eiendomsmarkedet

Er vi på vei mot neste eiendomsboble? Det spørsmålet er en gjenganger i mange av eiendomsmarkedene som SKAGEN m2 investerer i. Det ser foreløpig ikke ut til at festen er over ennå.

Lav rente, solide regnskaper og tydelige kontantstrømmer som følge av gode leiekontrakter og kjente kredittnivåer er med på opprettholde det gunstige eiendomsklima i store deler av verden. Dette gir den aktive investoren gode muligheter på eiendomsmarkedet.

Les hele analysen fra porteføljeforvalter Michael Gobitschek, hvor han setter de globale eiendomsaksjene i perspektiv for de kommende årene. (på engelsk).

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.