Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Slik håndterer SKAGEN koronaviruset

Heldigvis er faren for tap av menneskeliv relativt lav prosentvis, men helsevesenets kapasitet er en bekymring i spredningen av viruset. Vi registrerer at ulike regjeringer introduserer tiltak i ulik hastighet, men det er liten tvil om at de som agerer raskt og med omfattende tiltak er de som har størst fremskritt i å begrense smitten. Det kan se ut til at dette er en smertefull måte å lære på nytt det man fant ut helt tilbake i 1918 under influensaepidemien, som ble kjent som spanskesyken.

Det er fortsatt store svingninger i finansmarkedene, både på grunn av frykt for koronaviruset og den pågående oljepriskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia. Dette utgjør både en risiko, men også muligheter. Vi vet at fallet i kapital vil være midlertidig, samtidig er det uunngåelig at enkelte selskaper og bransjer vil få langsiktige ettervirkninger. Her har aktive forvaltere med brede mandater klare fordeler. Hittil i 2020 har SKAGENs fond mistet avkastningen oppnådd i år, og noe av avkastningen som ble oppnådd i 2019. Vi har sett at enkelte børsnoterte fond er suspendert, dette handler i stor grad om vansker med å sette såkalte indre verdier, altså kurser gjennom dagen, på grunn av markedsbevegelsene. I motsetning til i 2008 har ikke markedsuroen rot i betalingssystemene. Derfor er det sannsynlig at langsiktige virkninger på det finansielle systemet vil bli mindre alvorlige og markedskorreksjoner kan bidra til å minske gapet mellom selskapsprisingen og de grunnleggende verdiene.  Den neste fasen i markedsutviklingen kan bli mer bærekraftig.  

Vi opplever fra kundene våre at de oppfatter denne situasjonen som annerledes. Investorene holder stort sett fast ved sin langsiktige strategi og gjør kun forsiktige justeringer. Enkelte kundesegmenter bruker kursfallet til å justere opp aksjeeksponeringen. Mange kunder søker råd hos oss – dette er oppløftende.

Vi har satt i verk våre COVID-19-planer. Jeg har en liten fordel ved at jeg har ledet militære operasjoner med virusberedskap tidligere. Vi har stoppet alle kundemøter til fordel for livesending på nett. Alle reiser som ikke er absolutt nødvendige er stanset, og vi sprer våre ansatte – både på hjemmekontor og til våre ulike arbeidssteder hvor det er nødvendig. Dette gjør at vi er motstandsdyktige over tid. Vi har i tillegg iverksatt en rekke tiltak som sosial avstand, overføre arbeidsoppgaver, vurdere leverandørrisiko samt utsette møter og arrangementer. Som en del av Storebrand gruppen har vi satt konsernets plan for fortsatt forretningsdrift ut i livet. Planen involverer en rekke arbeidssteder og har betydelig innebygget fleksibilitet. Lederne i SKAGEN møtes daglig på videokonferanse og vi kommer til å justere dette ettersom situasjonen utvikler seg. En viss smittespredning i organisasjonen virker uunngåelig nå, men vi er godt posisjonert til å kunne levere både avkastning og service like fullt.

Vi vil fortsette å sende ut mye informasjon til kundene våre, primært gjennom digitale kanaler, også økonomiske- og markedsoppdateringer. Våre rådgivere er tilgjengelige for å snakke med dere om ulike utfordringer når dere måtte ønske. Eksterne utfordringer får frem det beste i SKAGEN. Det er ingen steder jeg heller vil være akkurat nå.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up