Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Fem grunner til trøst for nervøse investorer

Globale aksjer fikk et nytt sjokk denne uken da investorer, som allerede forsøkte å håndtere de økonomiske utslagene av koronaviruset, fikk et oljepriskrakk i fanget. De allerede skjøre markedene, S&P500 fikk sitt raskeste 10-prosentfall siden depresjonen, opplevde sitt bratteste fall på en dag siden finanskrisen. Årsaken var oljepriskrigen mellom Russland og Saudi Arabia.

Dagen etter stabilisterte markedene seg og hentet inn noe av tapet. Vi fortsetter å følge situasjonen nøye og hvordan våre porteføljeselskaper rammes. Det er fortsatt mange usikkerhetsfaktorer og investorene er forståelig nok nervøse, men basert på vår erfaring og hvordan markedene har beveget seg tidligere, mener vi det er flere grunner til bevare roen.

1. Markedsreaksjonene virker overdrevet

covid graph.pngVekstmarkedene har blitt solgt ned i den globale panikken (men litt mindre enn de utviklede markedene) og har falt rundt 16 prosent hittil i år[1]. OECD[2] har anslått at covid-19 (også kjent som koronaviruset) vil bremse den globale veksten fra 3,9 prosent til 2,4 prosent i 2020. Størst nedjustering får Kina og andre vekstmarkeder. Kinesiske fabrikker har stengt ned, reiseforbud og karantener har redusert produksjonen, og dette ser ut til å ha vært effektivt for å redusere virusspredning. Nye smittetilfeller faller (se fig 1) og OECD anslår at selv om innvirkningen på kinesisk økonomi er betydelig, vil den også være kortvarig. De forventer at BNP-veksten for 2020 vil være 0,8 prosent lavere på 4,9 prosent, men 0,9 prosent høyere allerede neste år på 6,4 prosent.

Vi vet at markedene påvirkes av stemningen (både positivt og negativt), men med begrenset langsiktig økonomisk effekt av koronaviruset virker markedspanikken vi nå opplever noe overdrevet. Tilsvarende har markedsreaksjonen på oljeprisfallet vært ekstremt. I kombinasjon med koronafrykt er det likevel forståelig, selv om den langsiktige effekten er ukjent. Enkelte analytikere ser på Saudi Arabias beslutning om å øke oljeproduksjonen når etterspørselen faller som et forsøt på å tvinge Russland tilbake til forhandlingsbordet, særlig siden billig olje ikke er i kongedømmets langsiktige interesse.

2. Stimulansene kommer

OECD har oppfordret regjeringer til å handle "hurtig og kraftig" for å vinne over viruset og de økonomiske virkningene, og oppfordrer til pengepolitisk og skattemessig støtte. Dette inkluderer makroøkonomiske tiltak og pengebruk for å gjenoppbygge tilliten og bidra til at inntektene kommer tilbake.

Kinesiske myndigheter har kuttet lånerentene og pumpet milliarder av yuan inn i banksystemet for å gjøre det enklere for lånekunder å utvide kreditten. I tillegg har de redusert skatter og lovet å innføre flere proaktive finanspolitiske tiltak. Internasjonale sentralbanker har også gitt sin respons idet koronaviruset har spredd seg til andre deler av verden. Federal Reserve (USAs sentralbank) fikk selskap av Canada, Australia og Malaysia da de kuttet utlånsrenten. Dette bør støtte vekstmarkedene. Lavere renter i USA har historisk drevet kapitalstrømmene til vekstmarkeder med bedre utbytter. Vi vil også trolig se flere finanspolitiske stimuli som kan bidra til økt veksttakt i vekstmarkedene gjennom koordinerte skattekutt og statlig pengebruk for å stimulere etterspørselen.

3. Verdsettelse er en god indikator for fremtidig avkastning

valuations.pngSom langsiktig aksjeinvestorer forteller historien at verdsettelse er en sterk indikator for avkastning. Før det siste nedsalget ble vekstmarkedene handlet til 1.7x P/B. Siden 2000-tallet har dette blitt fulgt av en gjennomsnittlig 5-årsavkastning på 12,5 prosent (se figur 2)[3]. Nå  er dette tallet falt til 1.5x, og i SKAGEN Kon-Tikis portefølje er det enda billigere med en vektet P/B på 0,9x. Dette er et sterkt signal om betydelig avkastning fremover.

Historisk har vi også sett at jo større rabatt i forhold til utviklede markeder jo høyere er sannsynligheten for meravkastning i den påfølgende perioden. Vekstmarkedene er nå en tredel billigere enn utviklede markeder (P/B 2.2x). Dette tilsvarer situasjonen i 2002 da SARS hadde brutt ut og vekstmarkedene ble handlet til 39 prosent rabatt. I den påfølgende perioden frem til 2007 leverte vekstmarkedene over 150 prosent avkastning, og slo utviklede markeder med over 140 prosent[4].

4. De langsiktige vekstutsiktene er fortsatt overbevisende

Vekstmarkedene har levert høyere økonomisk vekst enn utviklede markeder hvert år siden år 2000. De har skapt tilsvarende høy avkastning i samme periode. Selv etter nedgraderingen i forbindelse med koronaviruset er vekstmarkedene en solid pådriver i den globale økonomien. SKAGEN Kon-Tiki er godt posisjonert til å utnytte dette med en portefølje av attraktivt verdsatte selskaper spredd på bransjer og geografi. Vi har også mindre direkteeksponering mot Kina enn referanseindeksen (22 prosent mot 37 prosent)[5] så fondet er godt posisjonert relativt til å motstå kortsiktig kinesisk motvind.

5. Svingninger skaper muligheter

Utbruddet av koronaviruset har ført til nye svingninger i aksjemarkedet, hvor "fryktindeksen" VIX kun har nådd tilsvarende nivåer tre ganger siden finanskrisen. Den vil trolig fortsette å være høy helt til det er tegn til at utbruddet er under kontroll eller vi ser flere finansielle stimuli. Panikken har utløst et relativt bredt nedsalg men markedene med eksponering mot Asia eller råvarer har falt mest. Energisektoren er hardest rammet siden oljeprisen har falt nær 50 prosent siden årsskiftet. For aksjeinvestorer skaper dette muligheter å kjøpe seg inn i attraktive selskaper til lavere pris. Vårt brede mandat, aktive forvaltning og verdifokus betyr at vi er svært godt posisjonert til å dra nytte av dette.

Vi har full forståelse for at det urolige markedet kan oppleves ubehagelig for våre kunder. Fondets relative avkastning har blitt negativt påvirket både av dårlig utvikling i vekstmarkedene (i forhold til utviklede markeder) og i små- og mellomstore selskaper (i forhold til store selskaper). Jeg kan forsikre om at forvalterteamet følger situasjonen nøye og har stor tro på at det vil lønne seg å forbli investert i fondet når panikken gir seg og det igjen blir selskapenes prestasjoner som står i fokus.   

[1] Kilde: MSCI in EUR as at 09/03/20. MSCI EM Index -16.4%, MSCI World Index -16.8%

[2] OECD Interim Economic Assessment, Coronavirus: The world economy at risk, 02/03/2020

[3] J.P. Morgan Asset Management, 13/01/2020. 60-month annualised total returns measured monthly since 31/12/1999 in USD

[4] 29/03/2002 – 25/12/2007

[5] Per 29/02/2019

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up