Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Oktober: Markedet holdt pusten i forventning

Med unntak av vekstmarkedene var det lysere utsikter i oktober for aksjemarkedene. Rapporteringssesongen viste at en lang rekke selskaper har klart seg bedre enn fryktet og dermed ble oktober måneden hvor resesjonsfrykt og haukete atferd fra sentralbankene ble erstattet med håp om at den amerikanske sentralbanken vil gå mindre offensivt til verks i kampen mot inflasjonen i tiden fremover.

Vekstmarkedene ble preget av at kommunistpartiet i Kina gjenvalgte Xi Jinping som president, og landets strenge Covid-tiltak vil dermed trolig fortsette – tross den negative virkningen det har på både nasjonale og internasjonale selskaper.

Markedet for børsnotert eiendom klarte seg greit i oktober, og mye tyder på at den siste tidens dårlige nyheter er priset inn i verdsettelsene. Sterke makroøkonomiske rapporter fra USA har løftet stemningen, men det endrer ikke at rentene øker raskere enn noen gang før i nyere tid.

Tre av fem aksjefond leverte positiv absoluttavkastning i måneden, hvor SKAGEN m2 og SKAGEN Kon-Tiki ga negativ avkastning. Likevel slo vekstmarkedsfondet sin referanseindeks med god margin.

SKAGEN Global

Det globale aksjefondet SKAGEN Global slo sin indeks MSCI World AC i oktober. Fondet leverte 2,5 prosent avkastning i måneden mot 1,2 prosent for indeksen. For flere avkastningstall se tabellen nederst i artikkelen.

Det beste bidraget kom fra den amerikanske banken JP Morgan. Banken drar ikke overraskende god nytte av et høyere renteklima og utvider i tillegg med flere filialer og tar markedsandeler over hele USA.

Den dårligste bidragsyteren var produsenten av medisinskutstyr Edwards Lifesciences. Edwards produserer blant annet kunstige hjerteklaffer, og deler av virksomheten har utfordringer i USA hvor sykehusene fortsatt er underbemannet etter Covid.

Les statusrapporten til SKAGEN Global

 

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus som i stor grad investerer i små- og mellomstore selskaper, leverte så vidt positiv avkastning i oktober med 0,1 prosent. Referanseindeksen MSCI World AC leverte til sammenligning 1,2 prosent. Flere avkastningstall nederst i artikkelen.

Det beste bidraget i måneden kom fra Kimberly-Clark de Mexico, som er Mexicos ledende produsent av engangsartikler som bleier og våtservietter. Etter en periode med motvind ser det ut til at porteføljeforvalternes investeringstese holder vann etter den siste inntjeningsrapporten å dømme. Det er snakk om et selskap med sterk prissettingsmakt og med tydelig forbedret lønnsomhet etter hvert som kostnadene normaliserer seg.

Den amerikanske supermarkedskjeden Albertsons var også en positiv bidragsyter. Selskapet mottok et oppkjøpstilbud fra konkurrenten Kroger, som bekreftet investeringscasets klare undervurderte potensial.

På den negative siden finner vi China Communications Services, fondets eneste direkte eksponering mot Kina. Til tross for solid regnskap hjalp det ikke mot den generelle stemningen og triste vekstutsikter for regionen.

Les statusrapporten til SKAGEN Focus

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki ga negativ avkastning i måneden, men klarte seg allikevel bedre enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets. Fondet avsluttet måneden med en tilbakegang på 5,0 prosent mot indeksens fall på 7,6 prosent. Flere avkastningstall finner du nederst i artikkelen.

De beste bidragsyterne var det russiske dagligvarekonsernet X5, den brasilianske papirmasseprodusenten Suzano og koreanske Samsung Electronics. X5 er børsnotert i Russland og steg som en følge av en fair price-justering i aksjekursen fra null til siste handelskurs. Suzano leverte bedre enn forventet i tredje kvartal med bakgrunn i sterke papirmasse-priser, og et kjærkomment tilbakekjøpsprogram av selskapets aksjer. Samsung opererer i et utfordrende marked, men det er nå tegn til at syklusen for minnebrikker når bunnen neste år, og at selskapet kan styrke markedsposisjonen gjennom det forestående fallet.

De største negative bidragene kom fra det kinesiske forsikringsselskapet Ping An, det nederlandske IT-selskapet Prosus og Hongkong-baserte WH Group som produserer kjøtt og andre matvarer. Alle tre selskaper er mer eller mindre direkte eksponert mot Kina, og lider under fortsatte Covid-restriksjoner. I tillegg har Prosus en eksponering mot Tencent som møter økende bekymring fra investorer, på grunn av fare for økte reguleringer av store internettselskaper i Kina. '

Fondet solgte seg ut av to posisjoner i oktober, dels indiske Mahindra & Mahindra da aksjen nådde kursmålet, og dels det kanadiske gruveselskapet Turquoise Hill Resources etter et attraktivt oppkjøpstilbud fra et annet gruveselskap, britisk-australske Rio Tinto.

Les statusrapporten til SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 havnet også i minus i måneden, det samme gjorde referanseindeksen , MSCI ACWI Real Estate IMI. Fondet falt 2,8 prosent tilbake mens indeksen falt 2,4 prosent. Flere avkastningstall ligger nederst i artikkelen.

Det var noen av forrige måneds tapere som ble denne månedens vinnere. Det norske lagerhotellet Self Storage Group ble månedens beste bidragsyter, tett fulgt av svenske Catena AB som driver med logistikkeiendom.

Månedens dårligste bidragsyter var det pan-asiatiske logistikkselskapet ESR som fikk merke de negative makroøkonomiske signalene fra Kina.

Les statusrapporten til SKAGEN m2

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst leverte positiv avkastning i måneden, men klarte ikke å slå sin kombinerte referanseindeks MSCI Nordic/ MSCI AC ex. Nordic. Fondet ga 0,2 prosent avkastning mens indeksen ga 2,1 prosent. Flere avkastningstall finner du nederst i artikkelen.

Kunstgjødselprodusenten Yara ble fondets beste bidragsyter i måneden. Igjen leverte selskapet imponerende resultater i et utfordrende klima. Også shippingselskapet Flex LNG, med hovedsete i Bermuda klarte seg bra. Forvalterne solgte seg ut etter at selskapet har steget med imponerende 1000 prosent siden bunnen i mars 2020, og har dermed nådd kursmålet.

De kinesiske posisjonene, med Ping An i spissen, var de som trakk mest ned i måneden.

Forvalterne utnyttet Telenors svake kursutvikling til å kjøpe ytterligere opp, og overvekter fortsatt attraktivt prisede selskaper innen finans- og energisektoren.

Les statusrapporten til SKAGEN Vekst

Avkastning per 31. oktober 2022

avkastning oktober 22.JPG

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up