Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

10 min lesing

Krevende kvartal: Markedene snudde etter sommeren

Etter en kort oppblomstring i løpet av sommeren fortsatte de globale aksjemarkedene reisen nedover og avsluttet tredje kvartal på det laveste nivået hittil i år. Og utsiktene er ikke så lystige. USA kunne feire et tvilsomt jubileum med den verste september på 20 år, og i Russland eskalerte man energikrisen ytterligere. Inflasjonen er vedvarende høy, og med renteøkninger verden over har sentralbankene tilsynelatende valgt å akseptere en resesjon som en akseptabel på inflasjonsutfordringen.

Interessant nok faller råvareprisene også – fra olje og metall til landbruksvarer og kvegproduksjon. Det kan vise seg å være gnisten som kan antenne et markedsrally, altså en markant økning i aksjekursene.

Nedturen gikk særlig hardt ut over vekstmarkedene og eiendomssektoren, og det preget også avkastningen i fondene våre.

SKAGEN Global

Vårt globale aksjefond SKAGEN Global slo sin indeks MSCI World AC i tredje kvartal. Fondet leverte 3,1 prosent avkastning mot indeksen 2,8 prosent. For flere avkastningstall se tabellen nederst i denne artikkelen.

Det var særlig tre poster som bidro til å trekke resultatet i riktig retning. Børsselskapet Nasdaq leverer fortsatt i tråd med forventningene og selskapet står støtt i dagens makroøkonomiske klima. På samme måte er det amerikanske avfallshåndteringsselskapet Waste Management relativt motstandsdyktig i urolige tider – avfallet skal hentes uansett. Og en annen amerikaner, nemlig forsikringsmegleren Brown & Brown kunne også melde om god fremgang og vekst i perioden.

Porteføljeselskapene som slet mest i perioden var tre kjente merkevarer: Adobe, DSV og Nike. Det amerikanske programvareselskapet Adobe falt som følge av oppkjøpet av konkurrenten Figma, som markedet reagerte negativt på. Også i SKAGEN Global er vi skuffet over oppkjøpet. Prisen Adobe betalte for Figma kan tyde på en litt uforsiktig omgang med penger. Forvalterne overveier neste skritt.

Det danske logistikkselskapet DSV hadde nok et vanskelig kvartal, men selskapet har fortsatt stort potensial. Frakt er en syklisk industri, og selv om prisene på transport faller, skjer det fra høye nivåer. Forvalterne vurderer at aksjen fortsatt er svært undervurdert.

Nike leverte middelmådig i kvartalet, men forvalterne noterer seg at en rekke av utsalgene har langt større lagre nå enn vanlig. En annen viktig faktor er at Kina, som står for en femdel av omsetningen i Nike, fortsatt er nedstengt.

SKAGEN Global hverken kjøpte seg inn i, eller solgte seg ut av noen selskaper i kvartalet. Det er et uttrykk for at porteføljen er godt posisjonert for å få med seg oppturen når markedet snur.

Les statusrapporten for SKAGEN Global

SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 presterte omtrent på linje med indeksen MSCI All Country World Index Real Estate IMI, i perioden, selv om begge falt tilbake. Fondet gikk 4,7 prosent tilbake i tredje kvartal mens indeksen falt 4,5 prosent. For flere avkastningstall se tabellen nederst i denne artikkelen.

Kvartalets best bidrag kom fra den brasilianske lageroperatøren LOG, som presterer som forventet, tross markedsuroen. Brasil er for øvrig det best presterende eiendomsmarkedet globalt hittil i år. En annen god prestasjon ser vi i American Tower, som får fortjent heder for en inflasjonstilpasset vekststrategi. Også det japanske eiendomsmarkedet klarte seg relativt pent. Her var det særlig eiendomskonglomeratet Tokyo Fudosan som leverte over forventningene.

Det største negative bidraget kom fra norske Self Storage Group, som tross gode resultater og rekordhøyt utleienivå falt betydelig.

SKAGEN m2 kjøpte seg i tredje kvartal inn i utleiekonsernet Independence Realty Trust, som driver med seniorboliger i det amerikanske solbeltet. Selskapet er godt posisjonert med omfattende nyrenoveringer på gang som finansieres med eksisterende kontantstrøm. I tillegg har fondet kjøpt seg inn i to britiske selskaper, dels lagerselskapet Big Yellow som handles til historisk rabatt, og Unite som driver med studentboliger. Studentboliger er et segment som er helt i tråd med SKAGEN m2s fokus på globale megatrender i vekst. Det fungerer også som en god defensiv polstring siden flere mennesker ofte velger å studere i krisetider.

Forvalterne solgte seg ut av den britiske kontoroperatøren Great Portland fordi kontorbygging er en sektor som svinger parallelt, og som dermed må ventes å forverres. Også tyske Aroundtown som investerer i forretnings- og boligeiendom, og finske Kojamo som leier ut privatboliger ble solgt ut. I begge tilfellene var det selskapenes overordnede risikoprofiler som gjorde utslaget.

Les statusrapporten for SKAGEN m2

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki falt noe mindre enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets. I tredje kvartal falt fondet 1,8 prosent mot indeksen 2,5 prosent. For flere avkastningstall se tabellen nederst i denne artikkelen.

Det beste bidraget var det den brasilianske supermarkedkjeden Assai som sto for. Selskapet prester fortsatt godt etter at det ble skilt ut som en egen enhet under morselskapet Casino Group. Også kobberprodusentene Ivanhoe Mines og Turquoise Hill gjorde det bra i perioden, tross fallende råvarepriser. Begge selskapene er godt i gang med å videreutvikle kobbergruvene i henholdsvis DR Kongo og Mongolia. Forvalterne mener at det fortsatt er gode muligheter for verdiskaping i de to selskapene, siden elektrifiseringen av samfunnet er helt avhengig av nettopp leveransen av kobber.

De største negative bidragene kom fra fondets kinesiske og koreanske posisjoner, som følge av den generelle nedgangen i disse markedene. Det kinesiske forsikringsselskapet Ping An falt som følge av svake resultater i andre kvartal. Nedstengningene i forbindelse med covid preger fortsatt salget negativt. I Sør-Korea falt både LG Electronics og Samsung Electronics med resten av markedet for forbrukerelektronikk og minnebrikker. Forvalterne mener fortsatt at de to selskapenes respektive markedsposisjoner og balanser vil medvirke til at de klarer seg godt igjennom uroen.

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire klarte seg heller ikke spesielt bra i kvartalet, til tross for at selskapet har skaffet ny kapital for å finansiere ekspansjonen. Men nyheten om at Norge innfører grunnrenteskatt for havbaserte fiskeoppdrettere fra neste år kan bety at landbasert oppdrett blir mer attraktivt på sikt.

Foruten salget av en liten beholdning i den tradisjonelle kinesiske medisinprodusenten China Shineway gjorde forvalterne ingen nedsalg i perioden. De kjøpte seg inn i det koreanske finanskonsernet DGB Financial, en ledende regional bank med både kapitalforvaltning og forsikringstilbud. Selskapet kan dra nytte av økte renter, mens balansen langt på vei hjelpes av en solid egenkapital. DGB handles til 3x nåværende inntjening og en firedel av verdien. Derfor spår forvalterne en lys fremtid for aksjen.

SKAGEN Kon-Tikis portefølje teller nå 47 selskaper, inkludert fem russiske, som på grunn av krigen i Ukraina er priset til null.

Les statusrapporten for SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst avsluttet kvartalet etter referanseindeksen, en kombinasjon av MSCI Nordic og MSCI AC ex. Nordic. I perioden falt fondet 4,0 prosent mot indeksen som steg 0,4 prosent. For flere avkastningstall se tabellen nederst i denne artikkelen.

Blant de beste bidragene i periodene finner vi verdens største mobilselskap China Mobil. De presenterte gode omsetningstall for andre kvartal og økte den foreløpige utbyttebetalingen med 35 prosent. Forvalterne i SKAGEN Vekst forventer at både utbytteratioen og inntjeningen blir bedre de kommende årene, og spår fortsatt fremgang for aksjen.

Også det finske skogbrukkonsernet UPM klarte seg bra i kvartalet. Her har markedet endelig forstått selskapets attraktive posisjon i dagens energiklima. UPM har store vann- og atomenergiaktiva i Finland, og forventes å gjøre det bra innen hydrogen og syntetisk drivstoff. Forvalterne ser fortsatt stort potensial i selskapet.

Motsatt trakk Telenor betydelig ned i perioden. Her spilte blant annet negative effekter av covid-krisen i Thailand, kombinert med økende energipriser inn. Markedet stiller spørsmål ved hvor bæredyktig selskapets utbytte egentlig er. Forvalterne er fortsatt av oppfatningen om at selskapet kan dekke utbyttet de neste tre årene, og syns derfor aksjen fortsatt er attraktiv. 

Forsikringsselskapet Ping An trakk ned også i SKAGEN Vekst. Mens utsiktene er utfordrende på kort sikt fastholder forvalterne troen på selskapet på lengre sikt. Markedet for livsforsikring er i vekst i Kina, og Ping An er fortsatt et veldrevet selskap som handles til en svært rabattert pris. Forvalterne benyttet nedgangen til å kjøpe seg ytterligere opp i selskapet.

I tillegg benyttet forvalterne nedsalget i teknologisektoren til å kjøpe seg inn i Alphabet, Googles morselskap. Risikoen for investorer er betydelig redusert etter nedgangen i verdsettelsen. Med en kontinuerlig god inntjening på søkeaktiviteter og et ambisiøst tilbakekjøpsprogram av aksjer vil avkastningen bli attraktiv fremover. Etter et besøk hos KB Financial i Sør-Korea kjøpte forvalterne seg ytterligere opp i selskapet. Under besøket ble de overbevist om potensialet i investeringen, blant annet fordi ledelsen var svært villige til å øke utbyttene.

Oppkjøpene ble finansiert gjennom en reduksjon i flere av fondets øvrige posisjoner. Novo Nordisk, shippingselskapet Flex LNG, Norsk Hydro og olje- og gasselskapet Vår Energy var postene som ble redusert. Årsaken var at alle har begrenset oppside etter å ha levert gode resultater.

Les statusrapporten for SKAGEN Vekst

SKAGEN Focus

Etter et godt første halvår presterte SKAGEN Focus dårligere enn indeks MSCI World AC i tredje kvartal. Fondet falt 3,5 prosent i kvartalet mot indeksens oppgang på 2,8 prosent. For flere avkastningstall se tabellen nederst i denne artikkelen.

De beste bidragene i kvartalet kom fra den tyske motorprodusenten Vitesco, på grunn av en solid ordretilgang. Mexicanske Kimberly-Clark de Mexico som produserer engangsprodukter som eksempelvis bleier og våtservietter, ble en annen vinner. Her fikk aksjen medvind fra prishoppet selskapet har gjort på produktene sine. Også den japanske banken Resona Holdings klarte seg bra og presterer på linje med forventningene.

I motsatt ende kunne det kinesiske multimediekonglomeratet Tencent avsløre planen om å øke eierskapet i Ubisoft fra 5 prosent til over 15 prosent. Markedet reagerte negativt på nyheten siden oppkjøpet kan gjøre aksjen mindre attraktivt for eksterne investorer. Forvalterne mener at Tencents langsiktige plan muligens er å overta Ubisoft fullstendig, og at den nåværende prisen dermed er markant lavere enn selv det mest konservative anslag på fair value. Derfor holder de fast ved posisjonen.

Franske Faurecia produserer interiør og seter til biler og har presentert en utvikling i balansen som er langt verre enn forventet. De bør ikke trå mange skritt feil fremover. Derfor har SKAGEN Focus redusert sin posisjon i selskapet betydelig i løpet av kvartalet.

Tilbakegangen i teknologi- og forbruksvaresektorene har skapt noen ytterst gode investeringsmuligheter. Fondet har kjøpt seg inn i en av verdens sterkeste merkevarer, Levi's, etter at aksjen har falt over 50 prosent siden 2021. Nå jobber denimgiganten med en ekspansjon innen nye kategorier, med større fokus på dameklær og active wear, og forvalterne spår aksjen en lys fremtid.

Forvalterne kjøpte seg også inn i NortonLifeLoc (tidligere Symantec) som selger programvare for nettsikkerhet. Her er det betydelige muligheter for vekst og synergier i selskapets fremtid.

Over hele Europa og i Tyskland spesielt, handles små- og mellomstore selskaper på nivåer vi ikke har sett siden finanskrisen. Det har fondet utnyttet ved å kjøpe seg inn i to nye tyske selskaper. Både Norma Group og Befesa er solide selskaper som handles med store rabatter.

Tre posisjoner forsvant ut av porteføljen: Den amerikanske grafitelektrodeprodusenten Graftech ble solgt etter en forverring i balansen. Finans- og forsikringsselskapet Lincoln National ble solgt fordi katalysatorene ikke har utløst utviklingene forvalterne forventet. Og til slutt forlot fondet den japanske heisprodusenten Fujitec da aksjen nådde forvalterne kursmål.

Les statusrapporten for SKAGEN Focus

Avkastning i fondene per 30. september 2022

avkastning300922.JPG

Klikk på tabellen for en større versjon. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up