Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Januar: En berg og dalbane for de globale aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene hadde en vanskelig start på det nye året. Stigende energipriser, lav arbeidsløshet, flaskehalser i leverandørkjedene som ikke forsvinner med det første og geopolitiske spenninger fikk sentralbankene og investorer til å stille spørsmål ved om inflasjonen er så forbigående som de har trodd. Det fikk sentralbankene til å kommunisere en mer aggressiv tendens til innstramminger enn forventet.

Råvareprisene er fortsatt høye, særlig i energisektoren som reflekterer hvordan markedet vil reagere dersom spenningene med Russland vil eskalere. Det betyr at verdiaksjer fortsatt har vind i seilene. Fire av fem fond leverte bedre avkastning i januar enn sine referanseindekser, selv om alle havnet i den negative enden av skalaen.

SKAGEN Global

Det globale aksjefondet SKAGEN Global hadde en tøff start på året med et negativt resultat på -8,0 prosent, mot referanseindeksen -3,9 prosent. Bildet blir vesentlig bedre dersom vi ser på avkastningen fra start, hvor SKAGEN Global har gitt 14,8 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning og indeksen har gitt 6,8 prosent. Det samme bildet gjentar seg på 12 måneder, samt tre og fem år.

SKAGEN Global havnet bak indeksen i januar til tross for gode fundamentale forhold i de selskapene i porteføljen som hittil har levert kvartalsrapporter.

Den beste bidragsyteren i absolutte termer var Mastercard. Pandemien har fremskyndet overgangen fra kontanter til digital betaling, men selskapet har møtt motvind på grunn av reiserestriksjoner som struper de lukrative betalingsstrømmene over landegrenser. En sterk kvartalsrapport, kombinert med stadig flere tegn til at pandemien er på retur, sendte aksjen opp.

Det største negative bidraget kom fra Edwards Lifescience, som blant annet produserer kunstige hjerteklaffer. Nedstengningene som omikron har medført har forsinket en del medisinske prosedyrer. Forvalterne mener at en liten endring i antall prosedyrer fra et kvartal til et annet er uvesentlig for den langsiktige investeringen, som fortsatt er overbevisende.

Les månedsrapporten for SKAGEN Global (på norsk)

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus endte januar på -0,4 prosent, men det var likevel godt foran referanseindeksen som endte på -3,9 prosent for måneden. Siden oppstart har SKAGEN Focus gitt andelseierne 9,2 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 12,1 prosent.

Fondets beste bidragsyter i måneden var tyske Commerzbank som har gjennomgått en omstruktureringsprosess som er ment å skulle øke rentabiliteten på mellomlang sikt. Vi så også en sterk oppvurdering av China Communications services og eiendomsforsikringsselskapet Korean Re i perioden.

På den andre siden finner vi det kanadiske emballasjeselskapet Cascades. Selskapet opplevde et midlertidig kostnadspress og kunngjorde samtidig solid prisøkning på bølgepapp senere i år. Elektrodeprodusenten GrafTechs aksjer falt også, men vi ser positivt på selskapets inntjeningsevne og strategiske posisjonering på mellomlang sikt, og brukte derfor svakheten til å øke posten.

Fondet trimmet ned posisjonen i japanske Aichi Bank, siden aksjen nærmer seg kursmålet. Den italienske kjøretøyprodusenten Iveco er et nytt bekjentskap for SKAGEN Focus. Selskapet handles til en betydelig rabatt på mellomlang inntjening og balanse.

Les månedsrapporten for SKAGEN Focus

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki leverte bedre avkastning enn sin referanseindeks i januar med -0,2 prosent mot -0,8 prosent for indeksen. Ser vi fra fondets oppstart er bildet det samme med 12,4 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning for SKAGEN Kon-Tiki og 9,1 prosent for indeksen.

Det var Kina som var det beste markedet i januar. SKAGEN Kon-Tiki økte eksponeringen mot Kina i løpet av fjoråret. CNOOC drar fortsatt nytte av høye oljepriser. China Mobile annonserte et mulig tilbakekjøpsprogram for de aksjene som er notert i Hongkong, etter en vellykket børsnotering i Shanghai. Ping An steg etter at frykten for selskapets eksponering mot det kinesiske eiendomsmarkedet avtok, samt økende forventninger om mer stabil drift i 2022.

Blant de største negative bidragsyterne finner vi LG Electronics, som falt på grunn av skuffende inntjening i fjerde kvartal. Samsung Electronics' inntjening var i tråd med forventningene, men aksjen falt likevel på grunn av et svakt koreansk marked.

Les månedsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale fondet SKAGEN Vekst klarte heller ikke å levere positiv avkastning i januar, og endte måneden på -1,7 prosent. Det var allikevel godt foran indeksen som endte på -6,4 prosent i måneden. Siden start har fondet gitt 13,6 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot referanseindeksen 10,8 prosent.

SKAGEN Vekst ble naturlig nok også påvirket av utviklingen i aksjemarkedene, men presterte likevel bedre enn indeksen i januar. På grunn av økningen i oljeprisen var det energiselskapet som Shell og CNOOC som var månedens beste bidragsytere. I tillegg til den høye oljeprisen, ga CNOOCs kunngjøring om flere aksjonærvennlige tiltak et løft til aksjen.

Den dårligste bidragsyteren var det danske farmasiselskapet Novo Nordisk, som til tross for at de ikke hadde noen store nyheter å melde om hadde en vanskelig måned.

Forvalterne i SKAGEN Vekst har lenge argumentert for at verdsettelsen av vekst- og kvalitetsaksjer avspeiler en tro på permanent lave renter. SKAGEN Veksts relative utvikling i januar viser hvor sårbare disse aksjene er for høyere renter. Vi er derfor svært komfortable med eksponeringen mot selskaper som klarer seg godt i et miljø med høyere inflasjon og renter, slik som finans- og energirelaterte selskaper.

Les månedsrapporten for SKAGEN Vekst

SKAGEN M2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 endte også måneden i negativt terreng, men foran indeks. Fondet endte måneden på -3,9 prosent mens indeksen var nede i -4,9 prosent. Siden start har SKAGEN m2 gitt 11,3 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mot indeksen 10,9 prosent.

Det har vært en berg og dalbane for globale aksjer i årets første måned, og eiendomsmarkedet er intet unntak. Høyere renter opptok investorene denne måneden, primært drevet av en haukete amerikansk sentralbank. Dette førte til høyere obligasjonsrenter og en ytterligere rotasjon fra vekst til verdi. Inflasjon er fortsatt et tema som historisk har vært gunstig for fast eiendom med inflasjonsjustert leie. Geopolitiske spenninger og omikron bidro også til trege markeder. Fjorårets sinker i eiendomsmarkedet, Europa og Asia, klarte seg best i januar.

Den beste bidragsyteren i januar var den brasilianske logistikkoperatøren LOG. Etter makrouroen i fjor kom den brasilianske eiendomssektoren ut som en vinner i januar. Den nest beste bidragsyteren var det japanske konglomeratet Mitsui Fudosan.

I den negative enden finner vi den amerikanske ferdighusprodusenten UMH Propterties.

Under korreksjonen kjøpte SKAGEN m2 seg inn i amerikanske Sun Communities, som produserer og eier hele boligsamfunn. Samtidig gikk fondet ut av Healthcare Trust of America.

SKAGEN m2 fokuserer fortsatt på investeringer i robuste selskaper, som forvalterne mener er feilpriset, i trenddrevne undersegmenter, som vil nyte godt av økonomisk oppsving eller er godt posisjonert i forhold til inflasjon.

Les månedsrapporten for SKAGEN m2

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up