Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fra 1. juli blir Anne Line Kristensen porteføljeforvalter i SKAGEN m2 og Espen Klette porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki.

Anne Line Kristensen blir fra 1. juli porteføljeforvalter i det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 sammen med Michael Gobitschek. Hun har jobbet som aksjeanalytiker for fondet siden 2018, og har vært ansvarlig for verdiorientert analyse på børsnoterte eiendomsselskaper, i tillegg til å analysere nye og eksisterende investeringer. I 2016 startet hun som trainee i porteføljeavdelingen. Anne Line tok sin CFA-utdannelse i februar i år.

Porteføljeforvalterne Fredrik Bjelland og Cathrine Gether får følge av Espen Klette når han rykker opp fra analytiker til forvalter. Espen startet i SKAGEN i 2019 som analytiker for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki, og har jobbet med investeringsideer og analyser av nye og eksisterende selskapscase, i tillegg har han hatt et særlig fokus på sykliske sektorer. Før han startet i SKAGEN var Espen partner og aksjeanalytiker hos Pareto Securities.

I jobben som porteføljeforvaltere vil Anne Line og Espen fortsatt analysere og overvåke selskaper, i tillegg til å ta et større ansvar både i forhold til porteføljekonstruksjon, trading og representere fondet i ulike sammenhenger.

- Anne Line og Espen forfremmes til porteføljeforvaltere som en anerkjennelse av deres store innsats over flere år, og de verdifulle bidragene til deres respektive team. Porteføljeavdelingen er svært opptatt av å utvikle og fremme talenter langsiktig, sier investeringsdirektør Alexandra Morris.

Anne Line og Espen vil starte i de nye jobbene fra 1. juli 2022.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up