Hopp til hovedinnholdet

All dokumentasjon og informasjon angitt nedenfor må være SKAGEN i hende før ordre fra nye kunder kan effektueres.

Legitimasjon med BankID- den enkle måten

Alle nye kunder må legitimere seg. Bruker du BankID, blir du automatisk legitimert når du logger deg inn i Handelsportalen. Du trenger ikke foreta deg noe mer og kan handle fond med et par klikk.

Legitimasjon med skjema - litt mer tidkrevende

Dersom du ikke har BankID, må du sende oss bekreftet kopi av din legitimasjon sammen med kundeetableringsavtalen.

Send dokumentene til vår postadresse (se nederst på siden), eller legg de ved en e-post og send til kundeservice@skagenfondene.no

Gyldig legitimasjon - utenom BankID

 • Pass
 • Førerkort (ikke grønt førerkort)
 • Bankkort (norsk med bilde)
 • Forsvarsdepartementets ID-kort
 • Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994
 • Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området

To myndige personer kan bekrefte kopi av din legitimasjon, dette gjelder kun for norske kunder og begge vitnene må være bosatt i Norge. Bekreftelsen skal da inneholde de to personenes:

 • navn
 • fødselsdatoer
 • signaturer
 • kontaktopplysninger
 • dato/sted for bekreftelsen

Benytt gjerne skjema for bekreftelse av ID 

Alternativt kan du få kopien bekreftet hos bank, posten, offentlige etat, forsikringsselskap, advokat, revisor, regnskapsfører eller eiendomsmegler.

Send den bekreftede kopien av din legitimasjon sammen med blanketten. Send dokumentene til vår postadresse (se nederst på siden), eller legg de ved en e-post og send til kundeservice@skagenfondene.no

Viktig å huske for deg som sender inn elektronisk: For at legitimasjonen skal bli godkjent må et av vitnene (en av de to myndige privatpersonene, banken eller annen institusjon) sende inn bekreftet kopi av legitimasjonen din elektronisk. Du kan altså ikke selv sende inn den bekreftede kopien - det må den som bekrefter den gjøre. 

Egne regler for barn/mindreårige

Vil du spare i et barns navn, eller gi bort fondsandeler som gave til et barn, må den mindreårige først ha en konto i SKAGEN. Det kan foreldre/verger opprette. Vi trenger kopi av barnets fødselsattest. I tillegg må vi ha bekreftet kopi av foreldres/vergers legitimasjon. Denne dokumentasjonen legges ved blanketten for opprettelse av kundeforhold for barnet. Dette på grunn av nye og strengere regler. 

Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer

Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer må sende inn bekreftet kopi av

 • pass, eller
 • nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Bedriftskunder (og andre juridiske personer)

Nye bedriftskunder (og andre juridiske personer) må sende inn bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende dokumentasjon), ikke eldre enn tre måneder, samt bekreftet kopi av legitimasjon til den/de som signerer første blankett. Hvis personen(e) som signerer ikke fremgår av firmaattesten, må fullmakt vedlegges.

Send bekreftet kopi av firmaattest, legitimasjon og eventuell fullmakt sammen med blanketten.

Reelle rettighetshavere

Hvis du utfører tegningen på vegne av en annen person, trenger vi informasjon om vedkommendes navn, fødselsnummer og kontaktopplysninger.

Hvis du utfører tegningen for en bedrift eller annen juridisk person, må du oppgi navn, fødselsdato og kontaktopplys­ninger på personen(e) som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske perso­nen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

Du kan fylle ut opplysningene om eventuelle reelle rettighetshavere på selve blanketten, eller sende inn et eget vedlegg sammen med blanketten.

Formålet med kundeetableringen

Fyll inn formålet med kundeforholdet. Er det langsiktig sparing eller noe annet? Fyll ut på blanketten, eller ta kontakt med kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller e-post kundeservice@skagenfondene.no dersom du lurer på noe.

Hvorfor kundekontroll?

Som fondsforvaltningsselskap er vi pålagt av myndighetene å gjennomføre kundekontroll av alle nye kunder. Dette blir gjort for å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Nevnte dokumentasjon og informasjon må være SKAGEN i hende før ordre fra nye kunder kan effektueres. Ta kontakt med Kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller på e-post kundeservice@skagenfondene.no dersom du har noen spørsmål. Kundeservice er bemannet hverdager kl. 09–16.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.